top of page

ผ้าไตร เครื่องนุ่งห่มสงฆ์ บาตร ย่าม เต้นท์

ผ้าไตรเต็ม

ผ้าไตรป่านโทเร

No.1

มีสีราช/เหลืองทอง/กรักกลาง/แก่นขนุน

---------------------------------------

ผ้าไตรโทเรแก้ว

No.1

มีสีราช/เหลืองทอง/กรักกลาง/แก่นขนุน

No.0

มีสีราช/เหลืองทอง/กรักกลาง/แก่นขนุน/กรักแดง

---------------------------------------

ผ้าไตรป่านซิลค์

No.1

มีสีราช/เหลืองทอง

No.0

มีสีราช/เหลืองทอง

---------------------------------------

ผ้าไตรมิสลินมงกุฎ

No.1

มีสีราช/เหลืองทอง/แก่น

No.0

มีสีราช/เหลืองทอง/แก่น

---------------------------------------

ผ้าไตรผ้าไหมไทยแท้

No.1

มีสีราช/เหลืองทอง/แก่น

No.0

มีสีราช/เหลืองทอง/แก่น

ผ้าไตรธรรมยุต

ผ้าไตรสังฆาฏิ 1 ชั้น 9 ขันธ์

 

ผ้าไตรซันฟลอไรด์ 2x3 เมตร 

มีสีราช/กรักแดง

 

ผ้าไตรมิสลิน(สั่งตัด) 2x3 เมตร

มีสีกรักดำ/แก่นบวร/กรักแดง/ราช

 

ผ้าไตรมิสลิน 2.1x3.1 เมตร

ผ้าไตรมิสลิน 2.2x3.2 เมตร

ผ้าไตรมิสลิน 2.3x3.3 เมตร

มีสีแก่น/ราช

---------------------------------------

ผ้าไตรสังฆาฏิ 2 ชั้น 9 ขันธ์

 

ผ้าไตรโทเรแก้ว No.0

มีสีแก่นขนุน

 

ผ้าไตรมิสลินมงกุฏ No.0

มีสีแก่นบวร

 

ผ้าไตรมิสลิน(สั่งตัด) No.0

มีสีแก่นบวร

 

ผ้าไตรซันฟลอไรด์ 1.9x2.9 เมตร

ผ้าไตรซันฟลอไรด์ 2x3 เมตร

ผ้าไตรซันฟลอไรด์ 2.1x3.1 เมตร

ผ้าไตรซันฟลอไรด์ 2.2x3.2 เมตร

มีสีแก่นบวร

 

ผ้าไตรเณร

ผ้าไตรป่านโทเร เณร

เณรเล็ก

เณร No.1

มีสีราช/เหลืองทอง

 

ผ้าไตรโทเรแก้ว เณร

เณร No.1

มีสีราช/เหลืองทอง

สบง

สบง3600 ยี่ห่อ   No.2

สบง3600 อิดห่อ No.1

สบง3600 ตั้วห่อ

สบง3600 เกียตั้ว

มีสีกรัก/ราช/เหลืองทอง

---------------------------------------

สบง ตรานรสิงห์

 

สบงโทเรช้าง 2.3 หลา

มีสีราช/กรัก/เหลืองทอง/กรักแดง/กรักดำ

 

สบงโทเรส้มโอ 2.6 หลา

มีสีกรัก/ราช/เหลืองทอง

 

สบงมังกร 2.4 หลา

มีสีราช/กรัก/เหลืองทอง/กรักแดง

---------------------------------------

สบงสัตขันธ์ (สบงตา)

 

สบงสัตขันต์ โทเร

สบงสัตขันธ์ ซันฟลอไรด์

สบงสัตขันธ์ ส้มโอ

จีวร

อังสะ

อังสะ ผ้ามิสลิน

 

อังสะ 4 กระเป๋า S - PBK

อังสะ 4 กระเป๋า M - PUK

อังสะ 4 กระเป๋า L - PLK

อังสะ 4 กระเป๋า XL - PEK

อังสะ 4 กระเป๋า XXL - H2K

อังสะ 4 กระเป๋า XXL - HBK

---------------------------------

อังสะ ผ้าซันฟลอไรด์ 

 

อังสะ 7 กระเป๋า S - PLK

อังสะ 7 กระเป๋า M - PEK

อังสะ 7 กระเป๋า L - POK

อังสะ 7 กระเป๋า XL - HW

อังสะ 7 กระเป๋า XXL(LL)- HOK

---------------------------------

อังสะ ผ้าหางกระรอก (ด.)

 

อังสะ เณร - PAK

อังสะ S - PBK

อังสะ M - PUK

อังสะ L - PLK

อังสะ XL - PEK

---------------------------------

อังสะลังกา  

 

อังสะ ป่านโทเร เณร (ธ.) - BK

อังสะ ป่านโทเร พระ (ธ.) - B2

อังสะโทเรแก้วใหญ่พิเศษ(ธ.)- EB

อังสะมิสลินมงกุฏ (ธ.) - OB

---------------------------------

อังสะสไบ (ด.) - HPK 

 

อังสะมิสลิน สไบแท้ 

อังสะมิสลิน สไบเว้า

อังสะซันฟลอไรด์ สไบแท้

อังสะซันฟลอไรด์ สไบเว้า

---------------------------------

อังสะไหมพรม

 

อังสะไหมพรม 0/L (ธ.) - PEB

อังสะไหมพรม 1/M (ธ.) - PAB

อังสะไหมพรม 2/S (ธ.) - PHB

อังสะไหมพรม AA/XL (ธ.)- POB

 

อังสะไหมพรมบาง S (ทล.)- EB

อังสะไหมพรมบาง M (ทล.)- OK

อังสะไหมพรมบาง L (ทล.)- OB

---------------------------------

อังสะกันหนาวนาโน

(SL.)-PO2

 

อังสะนาโน L

อังสะนาโน M

อังสะนาโน XL

อังสะนาโน XXL

---------------------------------

อังสะสไบฤาษี (ด.) 

(ลายเสือ) 

 

อังสะสไบฤาษี เล็ก - ABK

อังสะสไบฤาษี ใหญ่ - AOK

ประคตเอว/ย่าม

ผ้าไตรเต็ม ประกอบด้วยผ้า 7 ชิ้น ได้แก่ จีวร สังฆาฏิ สบง อังสะ ประคตเอว ผ้ารัดอก ผ้ากราบ

ผ้าไตรแบ่ง ประกอบด้วยผ้า 3 ชิ้น ได้แก่ จีวร สบง อังสะ (บางครั้งจะมี 4 ชิ้น โดยเพิ่ม ประคตเอว)

ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg
press to zoom

ผ้าไตรธรรมยุต จีวรจะมี 18 ตา 9 ขันธ์ สังฆาฏิจะมี 18 ตา 2 ชั้น 9ขันธ์ สบงสัตขันธ์ 

(ผ้าไตรธรรมยุต สังฆาฏิ 1 ชั้น สามารถนำไปถวายได้แต่ไม่สามารถใช้ในพิธีบวชได้)

ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg
press to zoom

ผ้าไตรเณร ประกอบด้วยผ้า 5 ชิ้น ได้แก่ จีวร สบง อังสะ ประคตเอว ผ้ารัดอก

ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg
press to zoom
ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg
press to zoom
ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg
press to zoom
ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg
press to zoom
ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg
press to zoom
ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg
press to zoom

บาตร/เสื้อ ขา สาย บาตร

บาตรครบชุด

(บาตร/ฝา/ขา/เสื้อ/สาย/รัดขา)

 

บาตรดำพร้อมเสื้อฝาขา 7"

 

บาตรสแตนเลสพร้อมชุด 7"

บาตรสแตนเลสพร้อมชุด 7.5"

บาตรสแตนเลสพร้อมชุด 8"

บาตรสแตนเลสพร้อมชุด 8.5"

บาตรสแตนเลสพร้อมชุด 9"

(เสื้อบาตรโทเร ขาไม้ไผ่)

 

บาตรสแตนเลสพร้อมชุด 7"

บาตรสแตนเลสพร้อมชุด 7.5"

บาตรสแตนเลสพร้อมชุด 8"

บาตรสแตนเลสพร้อมชุด 8.5"

บาตรสแตนเลสพร้อมชุด 9"

(เสื้อบาตรถัก ขาหวาย)

---------------------------------

บาตร

 

บาตรเหล็กบ่ม

บาตรเหล็กบ่มเคลือบนอก

บาตรเหล็กบ่มเคลือบใน

---------------------------------

เสื้อบาตร

 

เสื้อบาตรโทเร

เสื้อบาตรถัก

---------------------------------ขาบาตร

 

ขาบาตรไม้ไผ่

ขาบาตรหวาย

ขาบาตรไม้แก่นขาม

---------------------------------ฝาบาตร

 

ฝาบาตรสแตนเลส

ฝาบาตรไม้ตาล

-------------------------------สายบาตร ตะขาบรัดขา ที่รองขาบาตร 

ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg
press to zoom

ผ้าอาบน้ำฝน

ผ้าอาบ 80 ซม.

ผ้าอาบ 1 เมตร.

มีสีเหลืองทอง/ราช

 

ผ้าอาบ3600 No.2 (1.5เมตร)

มีสีเหลืองทอง/ราช/กรัก/แก่น

 

ผ้าอาบโทเร 2 หลา

ผ้าอาบโทเร 2 เมตร

มีสีเหลืองทอง/ราช/แก่น

 

ผ้าอาบสีขาว 2 หลา

ผ้าอาบสีขาว 2 เมตร

ผ้าอาบสีขาว 2.5 เมตร

มีสีเหลืองทอง/ราช/แก่น

 

ผ้าอาบผ้าฝ้าย 2.5 เมตร

ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg
press to zoom

มุ้ง/ร่ม/กลด/เต้นท์

มุ้ง

 

มุ้ง 5 ฟุต 

มีสีราช/ขาว

 

มุ้งกลด 5 ฟุต

มุ้งกลด 6 ฟุต

มีสีราช/กรัก/ขาว

 

มุ้งครอบ XXL

มุ้งครอบ 3XL

---------------------------------

ร่ม

 

ร่มพับ 2 ตอน เคลือบกันUV

มีสีราช/ดำ

 

ร่มยาวใหญ่

มีสีราช/ดำ

 

ร่มยาวจัมโบ้ ขางอ

มีสีราช/ดำ

---------------------------------------

กลด

 

ก้านไม้ไผ่เล็ก

ก้านไม้ไผ่ใหญ่

มีสีราช/ขาว/กรัก

 

ก้านลาน เล็ก

ก้านลานใหญ่

มีสีราช/ขาว/กรัก

 

ก้านอะลูมิเนียมพับได้

ก้านอะลูมิเนียมยาว

---------------------------------------

เต้นท์

เต้นท์ 3 ฤดู
เต้นท์ 3 ฤดู
press to zoom
เต้นท์นั้งสมาธิ
เต้นท์นั้งสมาธิ
press to zoom

เครื่องใช้สำหรับสงฆ์

bottom of page