พระพุทธรูปเนื้อเรซิ่น/เซริก้า พระเกจิจำลอง

พระประจำวันเกิด วันจันทร์:พระปางค์ห้ามญาติ วันอังคาร:พระปางค์ไสยาสน์/พระนอน วันพุธ:พระปางค์อุ้มบาตร วันพุธกลางคืน:พระปางค์ป่าเรไลย์ วันพฤหัสบดี:พระปางค์สมาธิ วันศุกร์:พระปางรำพึง วันเสาร์:พระปางค์นาคปรก วันอาทิตย์:พระปางค์ถวายเนตร/เบิกเนตร 

 

พระปางค์ที่นิยมถวาย พระพุทธชินราช พระปางค์มารวิชัย(ปราบมาร/สดุ้งมาร) พระแก้วมรกต พระสิวลี พระโมคคัลลา+พระสารีบุตร พระพุทธเจ้าน้อย พระเศรษฐีนวโกฏิ พระศรีอริยเมตไตร พระสมเด็จจักพรรดิ

พระแก้ว

พระเกจิ เรซิ่น

© 2013 by KLANGNANATHAM. All rights reserved.

หมายเหตุ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขและราคาสินค้าและบริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่ลูกค้าล่วงหน้า