top of page

ใบลานเทศนา

จัดจำหน่ายใบลานเทศนา พุทธประวัติและนิทานพื้นบ้าน ทั้งภาษาไทยกลางและภาษาอิสานพื้นถิ่น หลากหลายเรื่องราว พร้อมทั้งจำหน่าย ใบลานเปล่า ผ้าห่อใบลานและตู้กระจก(ครอบแก้ว)เพื่อการเก็บรักษาใบลานที่ดียิ่งขึ้น 

                          *** หมายเหตุ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับราคาและจำนวนสินค้าพร้อมส่ง

ใบลานเทศนาภาษาอิสาน

 

   31 กัณฑ์

   28 กัณฑ์

   22 กัณฑ์

  20 กัณฑ์

  20 กัณฑ์

  18 กัณฑ์

  18 กัณฑ์

  20 กัณฑ์

  15 กัณฑ์

  10 กัณฑ์

  12 กัณฑ์

  12 กัณฑ์

  12 กัณฑ์

  12 กัณฑ์

  12 กัณฑ์

  10 กัณฑ์

    9 กัณฑ์

    9 กัณฑ์

    8 กัณฑ์

    8 กัณฑ์

    8 กัณฑ์

    8 กัณฑ์

    6 กัณฑ์

    6 กัณฑ์

    8 กัณฑ์

    8 กัณฑ์

    5 กัณฑ์

    5 กัณฑ์

    5 กัณฑ์

    4 กัณฑ์

    6 กัณฑ์

    4 กัณฑ์

    4 กัณฑ์

    3 กัณฑ์

    3 กัณฑ์

    5 กัณฑ์

    4 กัณฑ์

    1 กัณฑ์

    1 กัณฑ์

    1 กัณฑ์

    1 กัณฑ์

    1 กัณฑ์

1 กัณฑ์

 

 

ปฐมสมโพธิ์อีสาน

จำปาสี่ต้น

ท้าวกาฬเกษ

เสียวสวาด

สังข์ศิลป์ชัย

ลำมหาชาติ

พระเจ้าเลียบโลก

สิงคะโล (กระต่ายดำ) 

นางแตงอ่อน

ท้าวหงส์หิน

กำพร้าไก่แก้ว

ท้าวลินทอง

สุขพรหมโมกข (หมาเก้าหาง) 

ลำขุนทึง ขุนเทือง

พระยาไฟ 

นางสิบสอง  

ท้าวก่ำกาดำ  

นางผมหอม

ศรัธน-มโนราห์

ผาแดง-นางไอ่

สุวรรณคีรี

ศาลาเอี้ยงโหมง

พระเจ้าสอนโลก

กำพร้าผีน้อย

จันทฆาต

คุตตะนาม

นกกระเต็นด่อน

ท้าวซื่อ ท้าวคต

นกกระจอกน้อย

ตั๊กแตนโมคำ

บุษบากำพร้า

ขุนช้าง ขุนแผน

ท้าวดาวเรือง

ปลาบู่ทอง

พญาคันคาก

แก้วหน้าม้า

สุวรรณพราหมณ์

นกกระยางขาว

สวดยอดมุขลาว

ก่องข้าวน้อย

ท้าวคำสอน

พญากาเผือก  

พญาเต่าคำ 

 

ใบลานเทศนาภาษากลาง

 

มหาหาชาติธรรมวัตร

พระศรีอาริย์

ฎีกาพาหุง

หัวใจพระไตรปิฎก

เทศน์สอนประชาชน

พระเจ้าโปรดโลก

ไตรมาสเทศนา

พระไตรปิฎกไตรมาส

ยอดกตัญญู

ยอดอานิสงส์

บุญบารมี(ทางบุญ) 

มหาวิบาก(ทางบาป) 

ไตรโลกวิตถาร

บุญกรรมนำแต่ง

บุพพกรรม

ปัจจุบันกรรม

กุศลกรรมบถไตรมาส

กุศลใส่บาตร

บอกศีล

บอกภาวนา

บอกบุญ บอกบาป

บอกนรก บอกสวรรค์

บอกวิมาน บอกเปรต

บอกโลกนี้ โลกหน้า

บอกคุณพ่อ คุณแม่

แทนคุณมารดา บิดา

บุญกิรกยาวัตถุ

ทักขิณาฌาปนกิจ

พระพิมพานิพพาน

ทศชาติ (พระเจ้า10ชาติ) 

ตายแล้วไปไหน 

กุศลกรรมบถ

อนุสติ

วิสุทธิยาธิการสูตร

นิพพานสูตร  

อริยทรัพย์ 7

พระคาถาพัน

พระธรรมเจ็ดคัมภีร์

ยอดพระคุณทั้งห้า

แทนน้ำนมแม่

อินทรีย์นิทานสาธก

เทศน์โปรดโยม

ยอดพระไตรปิฎก

มาลัยสูตร

มิลินท์นาคเสน

สฬากริวิชชาสูตร

อาการวัตตาสูตร

แจงเดี่ยว

พระธัมมจักรกัปปวัฒนสูตร

ปฐมสังคายนาแจงหน้าที่เดี่ยว

ปัญญาบารมี

พระมาลัยเทศน์เดี่ยว

พรทิพพมันตะเทศนา

มิลินท์

อานิสงส์ อุณหิสวิชัย

อานิสงส์ พระเจ้า 5 พระองค์ 

อานิสงส์ ทำบุญสงกรานต์

อานิสงส์ สรงน้ำพระ

อานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป

อานิสงส์ ทำบุญลาน

อานิสงส์ ตักบาตรเทโว

อานิสงส์ มาฆบูชา

อานิสงส์ อาสาฬหบูชา

อานิสงส์ หล่อเทียนพรรษา

อานิสงส์ เข้าพรรษา

อานิสงส์ ออกพรรษา

อานิสงส์ ทำบุญหน้าศพ

อานิสงส์ กตัญญูกตเวที 

กายนคร

ทุคคตเศรษฐี

นายพรานคืนศีล

พระเจ้าอชาตศัตรู

เศรษฐีตกยาก

 

 13 กัณฑ์

 18 กัณฑ์**เลิกพิมพ์

 10 กัณฑ์

 17 กัณฑ์

 12 กัณฑ์

 12 กัณฑ์

 12 กัณฑ์

 12 กัณฑ์

 12 กัณฑ์

 12 กัณฑ์

 12 กัณฑ์

 12 กัณฑ์

 12 กัณฑ์

 12 กัณฑ์

 12 กัณฑ์

 12 กัณฑ์

 12 กัณฑ์

 12 กัณฑ์

 12 กัณฑ์

 12 กัณฑ์

 12 กัณฑ์

 12 กัณฑ์

 12 กัณฑ์

 12 กัณฑ์

 12 กัณฑ์

 12 กัณฑ์

 12 กัณฑ์

 12 กัณฑ์

 12 กัณฑ์

 10 กัณฑ์

 10 กัณฑ์

 10 กัณฑ์

 10 กัณฑ์

   8 กัณฑ์

   8 กัณฑ์

   8 กัณฑ์

   2 กัณฑ์

   7 กัณฑ์

   5 กัณฑ์

   5 กัณฑ์

   5 กัณฑ์

   3 กัณฑ์

   3 กัณฑ์

   3 กัณฑ์

   3 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

   1 กัณฑ์

bottom of page