top of page

หิ้งพระ ตู้กระจก ตู้เทียนชัย

หิ้งพระเทพพนม, หิ้งพระนพเก้า, หิ้งพระลูกกรง(ไม้สัก), ตู้กระจก(ครอบแก้ว), ครอบพลาสติก

หิ้งพระเทพพนม

(หิ้งพระสีแดงลายทอง)

 

ขนาด 9"

นาด 11"

นาด 13"

นาด 14"

นาด 16"

นาด 18"

นาด 20"

นาด 22"

นาด 24"

นาด 26"

นาด 28"

นาด 30"

นาด 32"

นาด 36"

ขนาด 40"

หิ้งพระนพเก้า

(มี 2 สี สีสัก/สีประดู่)

 

ขนาด 12"

ขนาด 15"

ขนาด 18"

ขนาด 20"

ขนาด 24"

ขนาด 32"

ขนาด 36"

 

 

หิ้งพระลูกกรงโค้ง

(ไม้สัก)

 

ขนาด 30 ซม.

​ขนาด 40 ซม.

​ขนาด 50 ซม.

​ขนาด 60 ซม.

​ขนาด 70 ซม.

ขนาด 80 ซม.

​ขนาด 90 ซม.

​ขนาด 100 ซม.

 

ตู้กระจก

ครอบแก้ว ครอบพลาสติก

 

ตู้กระจกมีหลากหลายไซส์ กรุณานำพระหรือวัตถุมงคลที่ต้องการบรรจุภายในมาเทียบขนาดที่ร้าน

 

*หากต้องการจำนวนเยอะสามารถสั่งทำได้ขึ้นอยู่กับจำนวนและระยะเวลา

 

*ไม่รับสั่งซื้อและส่งทางไปรษณีย์

ธรรมาสน์

ธรรมาสน์ปิดทองประดับกระจก, ธรรมาสน์ปาติโมกข์ , ธรรมาศน์หวาย 

ธรรมาสน์หวายขาสูง

มี 4 ลาย : ธรรมจักร, ดอกบัว, ธรรมจักรดอกบัว, นกยูง 

ธรรมาสน์หวายขาเตี้ย

มี 2 ลาย : ธรรมจักร, ดอกบัว 

ธรรมาสน์มุกจีน 

ธรรมาสน์สูง ปิดทองประดับกระจก 

ธรรมาสน์เตี้ย ปิดทองประดับกระจก

บัลลังก์ทอง

บุษบก

บุษบกไม้ บุษบกปิดทองประดับกระจก บุษบกอคิลิกใส  

----

---- 

---- 

----

ตู้เทียนชัย

ตู้เทียนชัยปิดทองประดับกระจก ลายเส้นทองใหม่ ลายเส้นทองเก่า

ตู้เทียนชัยปิดทองประดับกระจก

ตู้เทียนชัยลายเส้นทอง

ตู้เทียนชัยลายเส้นทองใหม่

bottom of page