top of page

หิ้งพระ ตู้กระจก ตู้เทียนชัย

หิ้งพระเทพพนม, หิ้งพระนพเก้า, หิ้งพระลูกกรง(ไม้สัก), ตู้กระจก(ครอบแก้ว), ครอบพลาสติก

ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg

press to zoom
ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg

press to zoom
1/1

หิ้งพระเทพพนม

(หิ้งพระสีแดงลายทอง)

 

ขนาด 9"

นาด 11"

นาด 13"

นาด 14"

นาด 16"

นาด 18"

นาด 20"

นาด 22"

นาด 24"

นาด 26"

นาด 28"

นาด 30"

นาด 32"

นาด 36"

ขนาด 40"

ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg

press to zoom
ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg

press to zoom
1/1

หิ้งพระนพเก้า

(มี 2 สี สีสัก/สีประดู่)

 

ขนาด 12"

ขนาด 15"

ขนาด 18"

ขนาด 20"

ขนาด 24"

ขนาด 32"

ขนาด 36"

 

 

ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg

press to zoom
ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg

press to zoom
1/1

หิ้งพระลูกกรงโค้ง

(ไม้สัก)

 

ขนาด 30 ซม.

​ขนาด 40 ซม.

​ขนาด 50 ซม.

​ขนาด 60 ซม.

​ขนาด 70 ซม.

ขนาด 80 ซม.

​ขนาด 90 ซม.

​ขนาด 100 ซม.

 

ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg

press to zoom
ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg

press to zoom
1/1

ตู้กระจก

ครอบแก้ว ครอบพลาสติก

 

ตู้กระจกมีหลากหลายไซส์ กรุณานำพระหรือวัตถุมงคลที่ต้องการบรรจุภายในมาเทียบขนาดที่ร้าน

 

*หากต้องการจำนวนเยอะสามารถสั่งทำได้ขึ้นอยู่กับจำนวนและระยะเวลา

 

*ไม่รับสั่งซื้อและส่งทางไปรษณีย์

ธรรมาสน์

ธรรมาสน์ปิดทองประดับกระจก, ธรรมาสน์ปาติโมกข์ , ธรรมาศน์หวาย 

ธรรมาสน์ หวายขาสูง 4 ลาย
ธรรมาสน์ หวายขาสูง 4 ลาย

ความสูงจากพื้นถึงที่นั่ง 93 ซม. ความสูงจากพื้นถึงยอดพนัก 210 ซม. ความลึกของทั้งตัว 90 ซม ความกว้างของทั้งตัว 105 ซม

press to zoom
ธรรมาสน์ หวายขาสูง 4 ลาย
ธรรมาสน์ หวายขาสูง 4 ลาย

ความสูงจากพื้นถึงที่นั่ง 93 ซม. ความสูงจากพื้นถึงยอดพนัก 210 ซม. ความลึกของทั้งตัว 90 ซม ความกว้างของทั้งตัว 105 ซม

press to zoom
1/1

ธรรมาสน์หวายขาสูง

มี 4 ลาย : ธรรมจักร, ดอกบัว, ธรรมจักรดอกบัว, นกยูง 

ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg

press to zoom
ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg

press to zoom
1/1

ธรรมาสน์หวายขาเตี้ย

มี 2 ลาย : ธรรมจักร, ดอกบัว 

ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg

press to zoom
ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg

press to zoom
1/1

ธรรมาสน์มุกจีน 

ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg

press to zoom
ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg

press to zoom
1/1

ธรรมาสน์สูง ปิดทองประดับกระจก 

ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg

press to zoom
ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg

press to zoom
1/1

ธรรมาสน์เตี้ย ปิดทองประดับกระจก

ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg

press to zoom
ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg

press to zoom
1/1

บัลลังก์ทอง

บุษบก

บุษบกไม้ บุษบกปิดทองประดับกระจก บุษบกอคิลิกใส  

ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg

press to zoom
ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg

press to zoom
1/1

----

ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg

press to zoom
ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg

press to zoom
1/1

---- 

ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg

press to zoom
ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg

press to zoom
1/1

---- 

ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg

press to zoom
ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg

press to zoom
1/1

----

ตู้เทียนชัย

ตู้เทียนชัยปิดทองประดับกระจก ลายเส้นทองใหม่ ลายเส้นทองเก่า

ตู้เทียนชัยปิดทองประดับกระจก

ตู้เทียนชัยลายเส้นทอง

ตู้เทียนชัยลายเส้นทองใหม่

bottom of page