หนังสือพระไตรปิฎก

หนังสือพระไตรปิฎก ปกแดงฉบับดั้งเดิม 100 เล่ม

ประกอบด้วย พระสูตร 76 เล่ม พระวินัย 10 เล่ม อภิธรรม 14 เล่ม รวมเป็น 100 เล่ม กระดาษปรู๊พ ลิขสิทธิ์ สำนักพิมพ์ ส.ธรรมภักดี

ตู้พระไตรปิฎกประดับกระจกปิดทอง 3 ชั้น

 ขนาด  สูง     ซม. x ลึก    ซม. x กว้าง    ซม.  

หนังสือพระไตรปิฎก ปกน้ำเงิน 45 เล่ม

45 เล่ม กระดาษขาว ลิขสิทธิ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

​​

ตู้พระไตรปิฎกประดับกระจกปิดทอง 4 ชั้น

 ขนาด  สูง     ซม. x ลึก    ซม. x กว้าง    ซม.  

หนังสือพระไตรปิฎก 14 เล่ม

ลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์ ส.ธรรมภักดี

หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับประชาชน (เล่มเดียวจบ)

ลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์ ส.ธรรมภักดี

© 2013 by KLANGNANATHAM. All rights reserved.

หมายเหตุ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขและราคาสินค้าและบริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่ลูกค้าล่วงหน้า