หนังสือที่จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยคลังนานาธรรม หน้า 4/4

140.นิทานท้าวเสียวสวาสดิ์
140.นิทานท้าวเสียวสวาสดิ์

ราคา 100 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: อินตา กวีวงศ์

141.นิทานท้าวสุริวงศ์
141.นิทานท้าวสุริวงศ์

ราคา 100 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: สมภพ คล่องแคล่ว

142.นิทานพระยาคันคาก
142.นิทานพระยาคันคาก

ราคา 65 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: อินตา กวีวงศ์

143.มหาเวสสันดรชาดกภาคอีสาน สำนวนเอก
143.มหาเวสสันดรชาดกภาคอีสาน สำนวนเอก

ราคา 100 บาท ภาษา: - ผู้แต่ง: วิรัช จำปามูล

144.นิทานธรรมชาดกพญาฝนโบกขรพรรษ
144.นิทานธรรมชาดกพญาฝนโบกขรพรรษ

ราคา 100 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: สำเนียง ปัชชามูล

145.นิทานเทศนาพระบารมีสามสิบทัศ
145.นิทานเทศนาพระบารมีสามสิบทัศ

ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: ค.สุนทรโร ก.กิ่งแก้ว ป.

146.นิทานท้าวหมาหยุย
146.นิทานท้าวหมาหยุย

ราคา 50 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: จินดา ดวงใจ

147.นิทานท้าวกำพร้าผีน้อย
147.นิทานท้าวกำพร้าผีน้อย

ราคา 35 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: จินดา ดวงใจ

147.นิทานกระต่ายในวงพระจันทร์
147.นิทานกระต่ายในวงพระจันทร์

ราคา 40 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: ก.กิ่งแก้ว ป.

149.นิทานสุริยะคราส-จันทรคราส
149.นิทานสุริยะคราส-จันทรคราส

ราคา 60 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: อินตา กวีวงศ์

150.นิทานท้าวโสวัตร์
150.นิทานท้าวโสวัตร์

ราคา 30 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: อินตา กวีวงศ์

151 นิทานพระเวสสันดร(คำกลอนอีสาน) 910051
151 นิทานพระเวสสันดร(คำกลอนอีสาน) 910051

ราคา 35 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: น้อย ผิวผัน

152.นิทานท้าวกำพร้าคำสอน
152.นิทานท้าวกำพร้าคำสอน

ราคา 30 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: น้อย ผิวผัน

153.นิทานนกคุ่ม
153.นิทานนกคุ่ม

ราคา 30 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: ก.กิ่งแก้ว ป.

154.นิทานสังข์ศิลป์ชัย
154.นิทานสังข์ศิลป์ชัย

ราคา 100 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: จินดา ดวงใจ

155 นิทานนางสิบสอง 91020321 115หน้า
155 นิทานนางสิบสอง 91020321 115หน้า

ราคา 80 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: น้อย ผิวผัน

156.นิทานท้าวศรีทนต์
156.นิทานท้าวศรีทนต์

ราคา 50 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: น้อย ผิวผัน

157.นิทานท้าวขุนทึง
157.นิทานท้าวขุนทึง

ราคา 50 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: อินตา กวีวงศ์

158.นิทานท้าวนกกระจอก
158.นิทานท้าวนกกระจอก

ราคา 50 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: อินตา กวีวงศ์

159.นิทานนางผมหอม
159.นิทานนางผมหอม

ราคา 60 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: อินตา กวีวงศ์

160.นิทานท้าวจักรษิณพรหมริน
160.นิทานท้าวจักรษิณพรหมริน

ราคา 25 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: อินตา กวีวงศ์

161.รวมนิทานอีสานชุดที่ 1
161.รวมนิทานอีสานชุดที่ 1

นิทานจำปาสี่ต้น, ท้าวกำพร้าไก่แก้ว ราคา 120 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: กำพล-สมรัตน์, น้อย ผิวผัน

162.รวมนิทานอีสานชุดที่ 2
162.รวมนิทานอีสานชุดที่ 2

นิทานเซียงเมียง, วัดเชตุพน, ท้าวเต่าคำ, ท้าวโสวัตร, ขูลูนางอั้ว ราคา 120 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: จินดา ดวงใจ

163.รวมนิทานอีสานชุดที่ 3
163.รวมนิทานอีสานชุดที่ 3

ปลาบู่ทอง, ท้ามหอมฮู, ท้าวดาวเรือง, แก้วหน้าม้า, ขุนช้างขุนแผน, ท้าวบัวโฮม บัวฮอง บัวเฮียว ราคา 120 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: อินตา กวีวงศ์

164.รวมนิทานอีสานชุดที่ 4
164.รวมนิทานอีสานชุดที่ 4

ท้าวลินทอง, ศีัธนญชัย, คำสอนเลือกสาว, ตั๊กแตยโมคำ,พระอภัยมณีศรีสุวรรณ, จักรษิณพรหมริน ราคา 120 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: กัณหา ก.กิ่งแก้ว

165.รวมนิทานอีสานชุดที่ 5
165.รวมนิทานอีสานชุดที่ 5

ผาแดงนางไอ่, ท้าวก่ำกาดำ, ท้าวกาฬเกษ ราคา 120 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: อินตา กวีวงศ์

166.รวมนิทานอีสานชุดที่6
166.รวมนิทานอีสานชุดที่6

นิทานนางแตงอ่อน, พญากวางคำ-ท้าวยี่ ราคา 120 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: อินตา กวีวงศ์

167.พระอินทร์ใช้ชาติ
167.พระอินทร์ใช้ชาติ

ราคา 60 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: บุญศรี สุวรรณไตย์

168.พิมพาแหล่มหาชาติ 13 กัณฑ์
168.พิมพาแหล่มหาชาติ 13 กัณฑ์

ราคา 100 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: พิมพา ป.

169.คัมภีร์ฯอานิสงส์เผาศพ
169.คัมภีร์ฯอานิสงส์เผาศพ

ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระราชสารธรรมมุณี

170.คัมภีร์ฯอานิสงส์บุญข้าวจี่
170.คัมภีร์ฯอานิสงส์บุญข้าวจี่

ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระราชสารธรรมมุณี

171.คัมภีร์ฯอานิสงส์บุญข้าวสาก
171.คัมภีร์ฯอานิสงส์บุญข้าวสาก

ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระราชสารธรรมมุณี

172.คัมภีร์ฯอานิสงส์แจกข้าวหาผู้ตาย
172.คัมภีร์ฯอานิสงส์แจกข้าวหาผู้ตาย

ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระราชสารธรรมมุณี

173.คัมภีร์ฯอานิสงส์บุญข้าวประดับดิน
173.คัมภีร์ฯอานิสงส์บุญข้าวประดับดิน

ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระราชสารธรรมมุณี

174.ลำมหาชาติ
174.ลำมหาชาติ

ราคา 290 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: อินตา กวีวงศ์

175.ปลูกเรือนขึ้นบ้านใหม่
175.ปลูกเรือนขึ้นบ้านใหม่

ราคา 60 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: เคน มูลประดิษฐ์

176.วิธีการทำบุญมหาชาติ
176.วิธีการทำบุญมหาชาติ

ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: เคน มูลประดิษฐ์

177.กฐิน
177.กฐิน

ราคา 40 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระครูสุขุมสังฆการ

178.คำอวยพรอีสาน (สมโภชน์)
178.คำอวยพรอีสาน (สมโภชน์)

ราคา 40 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: สมโภชน์ บรรเทา

181.กำเนิดพระพุทธเจ้า
181.กำเนิดพระพุทธเจ้า

ราคา 100 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: สำเนียง ปัชชามูล

182.เทศน์ สังกาช มาลัยหมื่น มาลัยแสน
182.เทศน์ สังกาช มาลัยหมื่น มาลัยแสน

ราคา 50 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: อินตา กวีวงศ์

หนังสือพิธีการตั้งศาลพระภูมิ
หนังสือพิธีการตั้งศาลพระภูมิ

ราคา 120 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: ว.จีนประดิษฐ์ 163 หน้า

184.บุญเทศน์มหาชาติ
184.บุญเทศน์มหาชาติ

ราคา 120 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: สวัสดิ์ พรหมแพน

185 สู่ขวัญอีสานร่วมสมัย 91051639 64หน้า
185 สู่ขวัญอีสานร่วมสมัย 91051639 64หน้า

ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: อ.กวีวงศ์

186.แหล่พิมพา ป.เล่ม 1
186.แหล่พิมพา ป.เล่ม 1

แหล่มหาชาติย่อ ราคา 100 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พิมพา ป.

187.แหล่พิมพา ป.เล่ม 2
187.แหล่พิมพา ป.เล่ม 2

แหล่เชิญวิญญาณ ราคา 100 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พิมพา ป.

188.นิทานธรรมะ เล่ม 1( 3 ธรรมาสน์)
188.นิทานธรรมะ เล่ม 1( 3 ธรรมาสน์)

มหาชนก นายพรานคืนศีล ราคา 100 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พิมพา ป. จำนวน 105 หน้า

189.นิทานธรรมะ เล่ม 2 ( 3 ธรรมาสน์)
189.นิทานธรรมะ เล่ม 2 ( 3 ธรรมาสน์)

นางหอยโข่ง, เศษของกรรม ราคา 100 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พิมพา ป.

190.นิทานธรรมะ เล่ม3 ( 3ธรรมาสน์)
190.นิทานธรรมะ เล่ม3 ( 3ธรรมาสน์)

นิทานบั้นต้น บั้นปลาย ราคา 100 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พิมพา ป.

191.นิทานธรรมะ เล่ม 4 ( 3 ธรรมาสน์)
191.นิทานธรรมะ เล่ม 4 ( 3 ธรรมาสน์)

แรงกตัญญู, แรงอธิษฐาน ราคา 100 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พิมพา ป.

192.นิทานธรรมะ เล่ม 5 ( 3 ธรรมาสน์)
192.นิทานธรรมะ เล่ม 5 ( 3 ธรรมาสน์)

บาปไผบุญมัน, เงาบาป ราคา 100 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พิมพา ป.

203 เทศนา นางโภสพ
203 เทศนา นางโภสพ

ปุชฉา-วิสัชชนา 2-3 ธรรมาส์น ราคา 60 บาท ผู้แต่ง: ช่วง มหานาค

204 มารดาบิดาเป็นพรหม
204 มารดาบิดาเป็นพรหม

ปุชฉา-วิสัชชนา 2 ธรรมาสน์ ราคา 60 บาท ผู้แต่ง: พระมหาอินทร์ อินทรสี