เครื่องราชย์ เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายข้าราชการ

เครื่องแต่งกายชุดข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สมาชิกสภาเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ระกอบด้วย กระดานบ่าชุดกากี กระดานบ่าชุดขาว บ่าช่อ เข็มติดอก เข็มติดปก แพรแถบ หัวเข็มขัด สายเข็มขัด ปลอกแขนดำ เนคไท ฯลฯ  

© 2013 by KLANGNANATHAM. All rights reserved.

หมายเหตุ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขและราคาสินค้าและบริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่ลูกค้าล่วงหน้า