หนังสือที่จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยคลังนานาธรรม หน้า 2/4                                    

47.พุทธศาสนาสำหรับเยาวชน เล่ม 1
47.พุทธศาสนาสำหรับเยาวชน เล่ม 1

ราคา 80 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: อ.บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล

48.พุทธศาสนาสำหรับเยาวชน เล่ม 2
48.พุทธศาสนาสำหรับเยาวชน เล่ม 2

ราคา 80 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: อ.บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล

49.พุทธศาสนาสำหรับเยาวชน เล่ม 3
49.พุทธศาสนาสำหรับเยาวชน เล่ม 3

ราคา 80 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: อ.บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล

50 ศีลธรรมชาวพุทธ 91050854 103หน้า
50 ศีลธรรมชาวพุทธ 91050854 103หน้า

ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: ธ.เฟืองประภัสสร

51.สวดอุบาท์ 8 ประการ
51.สวดอุบาท์ 8 ประการ

ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระมหาจำเริญ ปสุโต

52.ยอดคาถามหามนต์(แต่งแก้เสียเคราะห์
52.ยอดคาถามหามนต์(แต่งแก้เสียเคราะห์

ราคา 45 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: ธัมมิก ภิกขุ

53.คาถาเวทมนต์เก้าโกฏิ์
53.คาถาเวทมนต์เก้าโกฏิ์

ซึ่งได้ชุมนุมเวทย์มนต์คาถาต่างๆ ไว้มาก มีสังคมใจป่อง อ้อจำหนังสือ อ้อเทศน์มหานิยม มหาเสน่ห์ ยาอิสานและอื่นๆ ราคา 60 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระทองแดง ฐิติปญฺโญ

54.ตำราเสียเคราะห์ต่างๆ
54.ตำราเสียเคราะห์ต่างๆ

ราคา 40 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: จินดา ดวงใจ

55.คู่มือคัมภีร์พราหมณ์
55.คู่มือคัมภีร์พราหมณ์

(ตำราดูฤกษ์ยามอิสาน) ราคา 35 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: น้อย ผิวผัน

56.ประชุมสูตรขวัญโบราณ
56.ประชุมสูตรขวัญโบราณ

รวมเล่มกับสูตรขวัญและโสกต่างๆ(คำกลอนอิสาน) โดย บุญปริปุณโณ ราคา 60 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: จินดา ดวงใจ

58.ตำราปลูกเรือน
58.ตำราปลูกเรือน

ราคา 25 บาท ภาษา: อิสาน+กลาง ผู้แต่ง: น้อย ผิวผัน

59.ตำราหมอดูด้วยตนเอง
59.ตำราหมอดูด้วยตนเอง

ราคา 30 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: จินดา ดวงใจ

60.ตำราหมอดูชะตาชายโสด
60.ตำราหมอดูชะตาชายโสด

ราคา 15 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พรหม พลผล

61.ประชุมตำราหมอดูและตำราโบราณต่างๆ
61.ประชุมตำราหมอดูและตำราโบราณต่างๆ

ราคา 30 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พ.ว.

62.โครงตำราหมอดู
62.โครงตำราหมอดู

ราคา 30 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: ล.นาสวัสดิ์ ป.

63 โตงโตยธรรมกถึก 91005151 42หน้า
63 โตงโตยธรรมกถึก 91005151 42หน้า

ราคา 40 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: ศรี วงษ์สอาด

64.ปัญหาเสียวสวาสดิ์
64.ปัญหาเสียวสวาสดิ์

ราคา 50 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: น้อย ผิวผัน

65.ประชุมนานาสุภาษิตคำกลอน
65.ประชุมนานาสุภาษิตคำกลอน

ราคา 60 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: พระทองสุข สภาจาโร

66.กาพย์เซิ้งบั้งไฟ
66.กาพย์เซิ้งบั้งไฟ

ราคา 50 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: ทองพูด พรสวัสดิ์

67.ปฐมกัปป์(ว่าด้วยคดีโลก-ธรรมต่างๆ)
67.ปฐมกัปป์(ว่าด้วยคดีโลก-ธรรมต่างๆ)

ราคา 40 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: น้อย ผิวผัน

68.ปฐมปัณณา
68.ปฐมปัณณา

ราคา 25 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: ทองแดง แสงวิสัย

69.โฉลกหญิงดีและชั่วโฉลกชายดีและชั่ว
69.โฉลกหญิงดีและชั่วโฉลกชายดีและชั่ว

ราคา 40 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: น้อย ผิวผัน

70.นานาปัญหา
70.นานาปัญหา

ราคา 25 บาท ภาษา: คำกลอนอิสานมีคำอธิบาย ผู้แต่ง: อ.จันทา ใหม่

71.ธรรมภาษิตคำกลอน
71.ธรรมภาษิตคำกลอน

ราคา 35 บาท ภาษา: กลาง+อิสาน ผู้แต่ง: อ.หล้า กุสุโม

72.ขับร้องสรภัญญ์
72.ขับร้องสรภัญญ์

ราคา 40 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: เอี่ยมศิลา, คาน แก้ววิเชียร

73. สรภัญทันสมัย
73. สรภัญทันสมัย

ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: จ.จันทะวงษา จำนวน 44 หน้า

74.สรภัญญ์ห้าดาวชาวอิสาน
74.สรภัญญ์ห้าดาวชาวอิสาน

ราคา 40 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: หลวงพ่อทองเพชร วีรธมฺโม

75  ยอดผญาก้อม  91050922 56หน้า
75 ยอดผญาก้อม 91050922 56หน้า

ราคา 40 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: ช. ศิษย์นักประพันธ์

76.อ้อยต้อยต่อนผญา
76.อ้อยต้อยต่อนผญา

ราคา 40 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: น้อย ผิวผัน

77.ประมวลพญาย่อย
77.ประมวลพญาย่อย

ราคา 30 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: กัมพล สมรัตน์

78.ความรู้รอบตัว
78.ความรู้รอบตัว

ราคา 25 บาท ภาษา: กลาง+บาลี ผู้แต่ง: ทองสุข สุภาจาโร

79 คพเว่าสุภาษิตอีสาน 91010742 37หน้า
79 คพเว่าสุภาษิตอีสาน 91010742 37หน้า

ราคา 40 บาท ภาษา: กลาง+บาลี ผู้แต่ง: บ. ธรรมทาส

80.พุทธทำนายของพระยาปัสเสน16ข้อ
80.พุทธทำนายของพระยาปัสเสน16ข้อ

ราคา 30 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: จินดา ดวงใจ

81.กฎหมายพระยายมราช
81.กฎหมายพระยายมราช

ราคา 30 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: จินดา ดวงใจ

82.กลอนลำนิทานประวัติตำนานธาตุพนม
82.กลอนลำนิทานประวัติตำนานธาตุพนม

ราคา 30 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: อ.มหาสำราญ

83.เรื่องกายนคร
83.เรื่องกายนคร

ราคา 30 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: ศ.ล.ป.

84.บุญนำกรรมแต่ง(เป็นยอดคำสอน)
84.บุญนำกรรมแต่ง(เป็นยอดคำสอน)

ราคา 20 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: อ.บุญศรี สุวรรณไตรย์

85.ประวัติพระมหาโมคคัลลาน์หลงทีป
85.ประวัติพระมหาโมคคัลลาน์หลงทีป

ราคา 40 บาท ภาษา: อิสาน+กลาง ผู้แต่ง: อุทัย พาภักดี

86.หัวใจนักเทศน์
86.หัวใจนักเทศน์

ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: บ.ปริปุณโณ

87.พรนักเทศน์
87.พรนักเทศน์

ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระคณาธิการพุทธ เผือกไชโย

88.คำกลอนนักเทศน์
88.คำกลอนนักเทศน์

ราคา 40 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: พระมหาสายทอง จนฺทโสภโณ

89.แนะนำวิธีการเทศน์
89.แนะนำวิธีการเทศน์

ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: ธวัช เฟื่องประภัสสร

90.คู่มือฝึกหัดเทศน์ด้วยตนเอง
90.คู่มือฝึกหัดเทศน์ด้วยตนเอง

ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระปลัดกองมา ปญฺญาทีโป