top of page

ฤาษี พ่อแก่ เศียรต่างๆ 

รูปปั้นฤาษี

ฤาษีเรซิ่นเหมือนจริง

* สอบถาม บางรุ่นเลิกผลิต *
มีขนาด 5 และ 9 เฉพาะท่านั่ง
ขนาด 12/16/30 ในท่านั่งและยืน
 
ทั้ง ฤาษีตาไฟ ฤาษีชีวก ฤาษีภุชงค์ ฤาษีหน้าเสือ ฤาษีหน้าวัว ฯลฯ
 
*กรุณาสอบถามเพิ่มเติม
หน้าตัก 5" ยืน สูง 80 ซม. CEOK
หน้าตัก 9" ยืน สูง 30 ซม. CPBOK
หน้าตัก 12" ยืน สูง 80 ซม. AO2K
หน้าตัก 12" นั่ง สูง --- ซม. AO2K
หน้าตัก 16" ยืนสูง 120 ซม. LO2K
หน้าตัก 16" นั่ง สูง ---- ซม. UO2K
หน้าตัก30" ยืนสูง180 ซม. AO3K
หน้าตัก30"ยืนสูง120 ซม. AO3K

ฤาษี ทองเหลือง เรซิ่น

เศียรต่างๆ

bottom of page