ฤาษี พ่อแก่ เศียรต่างๆ 

รูปปั้นฤาษี

ฤาษีเรซิ่นเหมือนจริง

* สอบถาม บางรุ่นเลิกผลิต *
มีขนาด 5 และ 9 เฉพาะท่านั่ง
ขนาด 12/16/30 ในท่านั่งและยืน
 
ทั้ง ฤาษีตาไฟ ฤาษีชีวก ฤาษีภุชงค์ ฤาษีหน้าเสือ ฤาษีหน้าวัว ฯลฯ
 
*กรุณาสอบถามเพิ่มเติม
หน้าตัก 5" ยืน สูง 80 ซม. CEOK
หน้าตัก 9" ยืน สูง 30 ซม. CPBOK
หน้าตัก 12" ยืน สูง 80 ซม. AO2K
หน้าตัก 12" นั่ง สูง --- ซม. AO2K
หน้าตัก 16" ยืนสูง 120 ซม. LO2K
หน้าตัก 16" นั่ง สูง ---- ซม. UO2K
หน้าตัก30" ยืนสูง180 ซม. AO3K
หน้าตัก30"ยืนสูง120 ซม. AO3K
รูปปั้นฤาษีภุชงค์ 16 นิ้ว.jpg
รูปปั้นฤาษีภุชงค์ 16 นิ้ว.jpg
press to zoom
รูปปั้นฤาษีตาไฟ 16 นิ้ว.jpg
รูปปั้นฤาษีตาไฟ 16 นิ้ว.jpg
press to zoom
รูปปั้นฤาษีนารอด 16 นิ้ว.jpg
รูปปั้นฤาษีนารอด 16 นิ้ว.jpg
press to zoom
ฤาษีภุชงค์ ผมขาว นั่งหน้าตัก 30นิ้ว
ฤาษีภุชงค์ ผมขาว นั่งหน้าตัก 30นิ้ว

AOOW-HY ฤาษีตาไฟ ผมขาว นั่งหน้าตัก 30นิ้วนุ่งห่มผ้าจริง สูงประมาณ 120 ซม

press to zoom
ฤาษีภุชงค์ ผมขาว นั่งหน้าตัก 30นิ้ว
ฤาษีภุชงค์ ผมขาว นั่งหน้าตัก 30นิ้ว

AOOW-HY ฤาษีตาไฟ ผมขาว นั่งหน้าตัก 30นิ้วนุ่งห่มผ้าจริง สูงประมาณ 120 ซม

press to zoom
ฤาษีตาไฟ นุ่งผ้าจริง ยืน16นิ้ว
ฤาษีตาไฟ นุ่งผ้าจริง ยืน16นิ้ว

LOOK-IX ฤาษีตาไฟ นุ่งผ้าจริง ยืน หน้าตัก16นิ้ว สูงประมาณ 120 ซม.

press to zoom
ฤาษีตาไฟ นุ่งผ้าจริง ยืน16นิ้ว
ฤาษีตาไฟ นุ่งผ้าจริง ยืน16นิ้ว

LOOK-IX ฤาษีตาไฟ นุ่งผ้าจริง ยืน หน้าตัก16นิ้ว สูงประมาณ 120 ซม.

press to zoom
ฤาษีตาไฟ ผมขาว นั่งหน้าตัก 30นิ้ว
ฤาษีตาไฟ ผมขาว นั่งหน้าตัก 30นิ้ว

AOOW-HY ฤาษีตาไฟ ผมขาว นั่งหน้าตัก 30นิ้วนุ่งห่มผ้าจริง สูงประมาณ 120 ซม

press to zoom
ฤาษีตาไฟ ผมขาว นั่งหน้าตัก 30นิ้ว
ฤาษีตาไฟ ผมขาว นั่งหน้าตัก 30นิ้ว

AOOW-HY ฤาษีตาไฟ ผมขาว นั่งหน้าตัก 30นิ้วนุ่งห่มผ้าจริง สูงประมาณ 120 ซม

press to zoom
ฤาษี ชีวก  นุ่งผ้าจริง12นิ้ว
ฤาษี ชีวก นุ่งผ้าจริง12นิ้ว

AOOK-HX ฤาษี ชีวก 12นิ้ว สูง 80 ซม

press to zoom
ฤาษี ชีวก นุ่งผ้าจริง12นิ้ว
ฤาษี ชีวก นุ่งผ้าจริง12นิ้ว

AOOK-HX ฤาษี ชีวก 12นิ้ว สูง 80 ซม

press to zoom
ฤาษีตาไฟ ยืนหน้าตัก 30นิ้ว
ฤาษีตาไฟ ยืนหน้าตัก 30นิ้ว

AOOW-HY ฤาษีตาไฟ ยืนหน้าตัก 30นิ้วนุ่งห่มผ้าจริง สูงประมาณ 180 ซม

press to zoom
ฤาษีตาไฟ ยืนหน้าตัก 30นิ้ว
ฤาษีตาไฟ ยืนหน้าตัก 30นิ้ว

AOOW-HY ฤาษีตาไฟ ยืนหน้าตัก 30นิ้วนุ่งห่มผ้าจริง สูงประมาณ 180 ซม

press to zoom

ฤาษี ทองเหลือง เรซิ่น

ฤาษี 1.jpg
ฤาษี 1.jpg
press to zoom

เศียรต่างๆ

ฤาษีตาไฟ ภุชงค์ นารอด กลาง.jpg
ฤาษีตาไฟ ภุชงค์ นารอด กลาง.jpg
press to zoom
ฤาษีนารอดเคราดิน ใหญ่.jpg
ฤาษีนารอดเคราดิน ใหญ่.jpg
press to zoom
ฤาษีตาไฟประดับกระจก ใหญ่.jpg
ฤาษีตาไฟประดับกระจก ใหญ่.jpg
press to zoom
ฤาษีภุชงค์ทองเก่า ใหญ่.jpg
ฤาษีภุชงค์ทองเก่า ใหญ่.jpg
press to zoom
ฤาษีหน้าเสือทองเก่า ใหญ่.jpg
ฤาษีหน้าเสือทองเก่า ใหญ่.jpg
press to zoom
พระพิราบดินเก่า ใหญ่.jpg
พระพิราบดินเก่า ใหญ่.jpg
press to zoom
ฤาษีนารอดเคราทอง ใหญ่.jpg
ฤาษีนารอดเคราทอง ใหญ่.jpg
press to zoom
ฤาษีตาไฟทองเก่า ใหญ่.jpg
ฤาษีตาไฟทองเก่า ใหญ่.jpg
press to zoom
ฤาษีนารอดประดับกระจก ใหญ่.jpg
ฤาษีนารอดประดับกระจก ใหญ่.jpg
press to zoom
ฤาษีนารอดทองเก่า ใหญ่.jpg
ฤาษีนารอดทองเก่า ใหญ่.jpg
press to zoom