top of page

หนังสือแนะนำ

มูลมังดั้งเดิม ฉบับคัมภีร์พราหมณ์

มูลมังดั้งเดิม ฉบับคัมภีร์พราหมณ์

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ดูหมอ เคราะห์เข็ญ ผู้รวบรวม: สีน้ำ จันทร์เพ็ญ เล็ก 187 หน้า ราคา 109 บาท, กลาง 376 หน้า ราคา 229 บาท, ใหญ่ 521 หน้า ราคา 399 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

สวดมนต์ฉบับกระเป๋า

สวดมนต์ฉบับกระเป๋า

ผู้แต่ง อ.ทวี เขื่อนแก้ว ราคา 150 บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ประเพณีโบราณไทยอีสาน

ประเพณีโบราณไทยอีสาน

ผู้แต่ง อ.ปรีชา พิณทอง ราคา 250 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) จำนวน 566 หน้า หนัก 370 กรัม ขนาด 18x13 ซม.

หนังมรดกอีสาน

หนังมรดกอีสาน

ผู้แต่ง อ.สวิง บุญเจิม ราคา350บาท(ไม่รวมส่ง) จำนวน 849 หน้า น้ำหนัก 960 กรัม ขนาด 20x14.5 ซม.

เวทย์มนต์อีสานฉบับพิสดาร

เวทย์มนต์อีสานฉบับพิสดาร

ผู้แต่ง มหาบุญศรี ตาแก้ว สำนักพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ราคา 140 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) ขนาด14 x 21ซม. จำนวน 457 หน้า

เวทย์มนต์108ฉบับพิศดาร

เวทย์มนต์108ฉบับพิศดาร

สำนักพิพ์ ส.ธรรมภักดี ราคา 240 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) จำนวน 563 หน้า ขนาด 19x26.5 ซม.

ยันต์108

ยันต์108

สำนักพิมพ์ ลูก ส.ธรรมภักดี ผู้แต่ง อ.อุรคินทร์ ราคา150บาท(ไม่รวมค่าส่ง) น้ำหนัก 300 กรัม ขนาด 13.5x19 ซม. จำนวน 272 หน้า

พระคาถา108

พระคาถา108

สำนักพิมพ์ ลูก ส.ธรรมภักดี ผู้แต่ง อ.อุรคินทร์ ราคา150บาท(ไม่รวมค่าส่ง) น้ำหนัก 300 กรัม ขนาด 13.5x19ซม. จำนวน 272 หน้า

พระคัมภีร์108นะ

พระคัมภีร์108นะ

สำนักพิมพ์อำนวนสาส์น ผู้แต่ง อ.อ้น ราคา80บาท(ไม่รวมจัดส่ง) น้ำหนัก 230 กรัม ขนาด13x19 ซม. จำนวน 204 หน้า

108นะ (ถึง250นะ)

108นะ (ถึง250นะ)

ผู้แต่ง อ.อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ สำนักพิมพ์ ลูก ส.ธรรมภักดี ราคา150บาท(ไม่รวมจัดส่ง) ขนาด13. 5x19ซม. น้ำหนัก 320กรัม จำนวน 335หน้า

ตำรา108พระคาถา

ตำรา108พระคาถา

สำนักพิมพ์อำนวยสาส์น ผู้แต่ง อ.อ้น ราคา 160 บาท(ไม่รวมจัดส่ง) ขนาด14x19ซม. น้ำหนัก 330 กรัม จำนวน 270 หน้า

ตำรามหายันต์

ตำรามหายันต์

สำนักพิมพ์อำนวนสาส์น ผู้แต่ง อ.อ้น ราคา 160บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง) น้ำหนัก 330 กรัม ขนาด 13x19 ซม. จำนวน 220 หน้า

ตำหรับพระเวท108

ตำหรับพระเวท108

สำนักพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ผู้แต่ง อ อุระดินทร์ วิริยะบูรณะ ราคา220 บาท ขนาด19x27ซม. น้ำหนัก 1,120กรัม จำนวน 754 หน้า

สำนักพิมพ์หอสมุดกลาง 09

1.หนังสือ ทำนายฝัน (หอสมุด)

2.หนังสือ พรหมชาติ (หอสมุดกลาง)

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

1.หนังสือ พุทธาภิเษก (ลช.)

2.หนังสือ ยอดพระกัณฑ์ (สมเด็จโต)

3.หนังสือ กราฟชีวิต (ลช.)

4.หนังสือ บันดาลโชค (ลช.)

5.หนังสือ ฤกษ์งามยามดี (ลช.)

6.หนังสือ วิถีโฆษก (ลช.)

7.หนังสือ สมุนไพร (ลช.)

8.หนังสือ อานิสงส์ 108 (ลช.)

สำนักพิมพ์ส.ธรรมภักดี

1.หนังสือ ตำรายาสมุนไพร (ส.)

2.หนังสือ ตำราโหราศาสตร์ิ (ส.ธรรมฯ)

3.หนังสือ นิทาน 49 เรื่อง (ส.ธรรมฯ)

4.หนังสือ พรหมชาติ เล่มใหญ่ (ส.)

5.หนังสือ พระไตรปิฎก 100 เล่ม (ส.ธรรมฯ)

6.หนังสือ ยันต์ 108 (ส.)

7.หนังสือ ลำมหาชาติ (ส.ธรรมฯ)

8.หนังสือ เวทย์มนต์ขอม 108 (ส.)

9.หนังสือ เวทย์มนต์ลุ่มน้ำโขง (ส.)

10.หนังสือ เวทย์มนต์อีสาน (ส.)

11.หนังสือ เวสสันดรสังเขป (ส.ธรรมฯ)

สำนักพิมพ์เสริมวิทย์บรรณาคาร

1.หนังสือ คงกระพันชาตรี (เสริมวิทย์)

2.หนังสือ ดูลักษณะชาย-หญิง (เสริมวิทย์)

3.หนังสือ ทำนายฝัน 100 ตัวเลข (เสริมวิทย์)

4.หนังสือ ทำนายฝันนำโชค (เสริมวิทย์)

5.หนังสือ นรกสวรรคและเปรต์ (เสริมวิทย์)

6.หนังสือ ปฏิทิน 120ปี (เสริมวิทย์)

7.หนังสือ ฝันพยากรณ์ (เสริมวิทย์)

8.หนังสือ ไฝปาน (เสริมวิทย์)

9.หนังสือ พยากรณ์ (เสริมวิทย์)

10.หนังสือ พรหมชาติ (เสริมวิทย์)

11.หนังสือ พูดอังกฤษประจำวัน (เสริมวิทย์)

12.หนังสือ เลข 7 ตัว (เสริมวิทย์)

13.หนังสือ หมอดูเลข 7 ตัว (เสริมวิทย์)

14.หนังสือ โหงวเฮ้ง (เสริมวิทย์)

15.หนังสือ โหราพยากรณ์ (เสริมวิทย์)

สำนักพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย

สำนักพิมพ์เลี่ยงเซียงจงเจริญ

1.หนังสือ ตำราดูฤกษ์

2.หนังสือ ถามตอบนรกสวรรค์ (ลซ.)

3.หนังสือ ปฏิทิน 120ปี (ลซ.)

4.หนังสือ พุทธเวทย์มหามนต์ (ลซ.จง)

5.

สำนักพิมพ์อำนวนสาส์น

1.หนังสือ 108 คาถา (อส.)

2.หนังสือ 108 นะ (อส.)

3.หนังสือ คำพังเพย (อส.)

4.หนังสือ คำอวยพรต่างๆ (อส.)

5.หนังสือ คู่มือขับขี่รถยนต์ (อส.)

6.หนังสือ ตำราทำนายฝัน (อส.)

7.หนังสือ ปฏิทิน 100ปี (อส.)

8.หนังสือ ปฏิทิน 150ปี (อส.)

9.หนังสือ พรหมชาติ เล่มใหญ่ (อส.)

10.หนังสือ พรหมชาติฉบับสมบูรณ์ อส.

11.หนังสือ พรหมชาติเล่มเล็ก (อส.)

12.หนังสือ พระเจ้า 500 ชาติ (อส.)

13.หนังสือ พระเจ้า 500ชาติ 1 (อส.)

14.หนังสือ พระเจ้า 500ชาติ 2 (อส.)

15.หนังสือ พระเวสสันดรชาดก13กัณฑ์ (อส.)

16.หนังสือ ภาษาญี่ปุ่น (อส.)

17.หนังสือ มหายันต์ (อส.)

18.หนังสือ ลายมือ (อส.)

19.หนังสือ สวดมนต์ฉบับหลวง (อส.)

20.หนังสือ สวดมนต์ฉบับหลวง แปล (อส.)

21.หนังสือ สิบสองตำนาน (อส.)

22.หนังสือ สูตรขวัญโบราณต่างๆ (อส.)

23.หนังสือ เจ็ดตำนาน (อส.)

23.

สำนักพิมพ์อื่นๆ

bottom of page