top of page

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ทางโทรศัพท์ แฟ็กซ์ หรือ อิเมลล์

โดยมีขั้นตอนดังนี้

ชั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

 

1. ลูกค้าสอบถามราคาสินค้าและสินค้าคงคลัง จนได้ราคาและจำนวนที่ต้องการครบแล้ว

    โทร. 043221591, 043221346 กด 0

    Fax. 043223482

    Facebook: www.facebook.com/K.nanatham

    Email: klangnanatham@gmail.com

    Shopee: https://shp.ee/e8i7dtx

    ( เฉพาะสั่งซื้อจากชอปปี้มีบริการเก็บปลายทางค่ะ)

2. ทางร้านจะทำการรวมยอด โดยทางร้านคิดค่าจัดส่งตามจริงขึ้นอยู่กับประเภทการจัดส่งที่ลูกค้าต้องการ

    อาทิ ไปรษณีย์ ทางรถบขส รถไฟ รถทัวร์ รถขนส่ง เคอร์รี่ ขนส่งด่วน(NTC, STD) เป็นต้น

    **กรุณาแจ้งทางร้านเมื่อทำการสั่งซื้อ

3. หลังจากได้รับยอดลูกค้าชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารหรือATM เท่านั้น ซึ่งทางร้านจะแจ้งเลข

    บัญชีให้ทราบ

4. เมื่อได้ชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางร้านกลับว่าได้ชำระเงินแล้ว เป็นยอดเท่าใด 

    พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ผู้สั่งซื้อให้ชัดเจน

5. หลังจากทางร้านได้ทำการเช็คยอดว่าได้มีการชำระแล้ว ทางร้านจะทำการจัดส่งให้ทันที แล้วแจ้งกลับ

6. ลูกค้ารอรับสินค้าขึ้นอยู่กับประเภทการจัดส่ง

 

 

 

*หมายเหตุ หากทางร้านแจ้งให้ลูกค้าไปรับสินค้าตามวันและเวลาที่ รถบขส รถทัวร์ รถไฟ ขนส่ง ไปรษณีย์กำหนดแล้ว ลูกค้าไม่ได้ไปรับอันเป็นเหตุให้สินค้าสูญหาย ทางร้านไม่ขอรับผิดชอบใดๆ เนื่องจากเป็นเหตุอันเกิดจากผู้ซื้อ

bottom of page