เครื่องทองเหลือง เครื่องสแตนเลส เครื่องอะลูมิเนียม

กระถางธูปทองเหลือง

กระถางธูปทองเหลืองหัวสิงห์.jpg
กระถางธูปทองเหลืองหัวสิงห์.jpg
กระถางธูปทองเหลืองปากจีบ.jpg
กระถางธูปทองเหลืองปากจีบ.jpg
กระถางธูปทองเหลืองหัวสิงห์ 9.jpeg
กระถางธูปทองเหลืองหัวสิงห์ 9.jpeg
กระถางธูปทองเหลืองปากจีบ 6.jpg
กระถางธูปทองเหลืองปากจีบ 6.jpg

แจกันทองเหลือง

เชิงเทียนทองเหลือง

เชิงเทียน/ที่แขวนมาลัย

ขันน้ำมนต์ทองเหลือง

โกศทองเหลือง

แจกันทองเหลือง 5 นิ้ว.jpg
แจกันทองเหลือง 5 นิ้ว.jpg
แจกันทองเหลือง 9.jpeg
แจกันทองเหลือง 9.jpeg
เชิงเทียนทองเหลืองหัวโต 4.JPG
เชิงเทียนทองเหลืองหัวโต 4.JPG
เชิงเทียนพรรษา ทองเหลือง .JPG
เชิงเทียนพรรษา ทองเหลือง .JPG
เชิงเทียนทองเหลืองธรรมดา 3.JPG
เชิงเทียนทองเหลืองธรรมดา 3.JPG
เชิงเทียนทองเหลืองธรรมดา 5.JPG
เชิงเทียนทองเหลืองธรรมดา 5.JPG
เชิงเทียนทองเหลืองธรรมดา 6.JPG
เชิงเทียนทองเหลืองธรรมดา 6.JPG
เชิงเทียนทองเหลืองธรรมดา 7.JPG
เชิงเทียนทองเหลืองธรรมดา 7.JPG
เชิงเทียนทองเหลืองธรรมดา 9.JPG
เชิงเทียนทองเหลืองธรรมดา 9.JPG
เชิงเทียนทองเหลืองธรรมดา 10.JPG
เชิงเทียนทองเหลืองธรรมดา 10.JPG
เชิงเทียนทองเหลือง มีจานรอง 3.JPG
เชิงเทียนทองเหลือง มีจานรอง 3.JPG
เชิงเทียนทองเหลือง มีจานรอง 8..JPG
เชิงเทียนทองเหลือง มีจานรอง 8..JPG
เชิงเทียนชนวนทองเหลือง.JPG
เชิงเทียนชนวนทองเหลือง.JPG
เชิงเทียนเรือหงส์ 5 ช่อ.jpg
เชิงเทียนเรือหงส์ 5 ช่อ.jpg
ที่ดับเทียนทองเหลือง.jpg
ที่ดับเทียนทองเหลือง.jpg
เชิงเทียนสแตนเลส 9 ช่อ PBOK-EW-0760
เชิงเทียนสแตนเลส 9 ช่อ PBOK-EW-0760
เชิงเทียนสแตนเลส 13 ช่อ มีที่ห้อยมาลัย HAOK.jpg
เชิงเทียนสแตนเลส 13 ช่อ มีที่ห้อยมาลัย HAOK.jpg
เชิงเทียนสแตนเลส 3ชั้น มีถาดรองน้ำตาเทียน AOOK logo.jpg
เชิงเทียนสแตนเลส 3ชั้น มีถาดรองน้ำตาเทียน AOOK logo.jpg
ที่แขวนมาลัยสแตนเลสใหญ่ HPOK-PHW0760
ที่แขวนมาลัยสแตนเลสใหญ่ HPOK-PHW0760
ขันน้ำมนต์หัวนาค.jpg
ขันน้ำมนต์หัวนาค.jpg
ขันน้ำมนต์หัวนาค กลาง HOOK.jpg
ขันน้ำมนต์หัวนาค กลาง HOOK.jpg
โกศกระปุกทองเหลือง
โกศกระปุกทองเหลือง

มี 6 ไซส์ No.1 - PUK No.2 - HOK No.3 - AOK No.4 - IOK No.5 - BOK No.จัมโบ้ - 2OK

โกศไหทองเหลือง
โกศไหทองเหลือง

มี 4 ไซส์ เล็ก - HOK กลาง - AOK ใหญ่ - BOK จัมโบ้ H8"W11" - UOK

โกศทองเหลือง.jpg
โกศทองเหลือง.jpg
โกศเจดีย์ทองเหลือง.jpg
โกศเจดีย์ทองเหลือง.jpg

ระฆังช่อฟ้า/โรงเรียน

ระฆังหูนาค/สุ่มไก่

ฉาบ /ฉิ่ง

ระฆังช่อฟ้า 2.jpg
ระฆังช่อฟ้า 2.jpg
ระฆังช่อฟ้า.jpg
ระฆังช่อฟ้า.jpg
ระฆังโรงเรียน.jpg
ระฆังโรงเรียน.jpg
ระฆังทองเหลืองหูนาค.jpg
ระฆังทองเหลืองหูนาค.jpg
ฉาบทองเหลือง.jpg
ฉาบทองเหลือง.jpg
ฉิ่งทองเหลือง.jpg
ฉิ่งทองเหลือง.jpg