top of page

เครื่องทองเหลือง เครื่องสแตนเลส เครื่องอะลูมิเนียม

กระถางธูปทองเหลือง

กระถางธูปทองเหลืองหัวสิงห์.jpg
กระถางธูปทองเหลืองหัวสิงห์.jpg
press to zoom
กระถางธูปทองเหลืองปากจีบ.jpg
กระถางธูปทองเหลืองปากจีบ.jpg
press to zoom
กระถางธูปทองเหลืองหัวสิงห์ 9.jpeg
กระถางธูปทองเหลืองหัวสิงห์ 9.jpeg
press to zoom
กระถางธูปทองเหลืองปากจีบ 6.jpg
กระถางธูปทองเหลืองปากจีบ 6.jpg
press to zoom

แจกันทองเหลือง

เชิงเทียนทองเหลือง

เชิงเทียน/ที่แขวนมาลัย

ขันน้ำมนต์ทองเหลือง

โกศทองเหลือง

แจกันทองเหลือง 5 นิ้ว.jpg
แจกันทองเหลือง 5 นิ้ว.jpg
press to zoom
แจกันทองเหลือง 9.jpeg
แจกันทองเหลือง 9.jpeg
press to zoom
เชิงเทียนทองเหลืองหัวโต 4.JPG
เชิงเทียนทองเหลืองหัวโต 4.JPG
press to zoom
เชิงเทียนพรรษา ทองเหลือง .JPG
เชิงเทียนพรรษา ทองเหลือง .JPG
press to zoom
เชิงเทียนทองเหลืองธรรมดา 3.JPG
เชิงเทียนทองเหลืองธรรมดา 3.JPG
press to zoom
เชิงเทียนทองเหลืองธรรมดา 5.JPG
เชิงเทียนทองเหลืองธรรมดา 5.JPG
press to zoom
เชิงเทียนทองเหลืองธรรมดา 6.JPG
เชิงเทียนทองเหลืองธรรมดา 6.JPG
press to zoom
เชิงเทียนทองเหลืองธรรมดา 7.JPG
เชิงเทียนทองเหลืองธรรมดา 7.JPG
press to zoom
เชิงเทียนทองเหลืองธรรมดา 9.JPG
เชิงเทียนทองเหลืองธรรมดา 9.JPG
press to zoom
เชิงเทียนทองเหลืองธรรมดา 10.JPG
เชิงเทียนทองเหลืองธรรมดา 10.JPG
press to zoom
เชิงเทียนทองเหลือง มีจานรอง 3.JPG
เชิงเทียนทองเหลือง มีจานรอง 3.JPG
press to zoom
เชิงเทียนทองเหลือง มีจานรอง 8..JPG
เชิงเทียนทองเหลือง มีจานรอง 8..JPG
press to zoom
เชิงเทียนชนวนทองเหลือง.JPG
เชิงเทียนชนวนทองเหลือง.JPG
press to zoom
เชิงเทียนเรือหงส์ 5 ช่อ.jpg
เชิงเทียนเรือหงส์ 5 ช่อ.jpg
press to zoom
ที่ดับเทียนทองเหลือง.jpg
ที่ดับเทียนทองเหลือง.jpg
press to zoom
เชิงเทียนสแตนเลส 9 ช่อ PBOK-EW-0760
เชิงเทียนสแตนเลส 9 ช่อ PBOK-EW-0760
press to zoom
เชิงเทียนสแตนเลส 13 ช่อ มีที่ห้อยมาลัย HAOK.jpg
เชิงเทียนสแตนเลส 13 ช่อ มีที่ห้อยมาลัย HAOK.jpg
press to zoom
เชิงเทียนสแตนเลส 3ชั้น มีถาดรองน้ำตาเทียน AOOK logo.jpg
เชิงเทียนสแตนเลส 3ชั้น มีถาดรองน้ำตาเทียน AOOK logo.jpg
press to zoom
ที่แขวนมาลัยสแตนเลสใหญ่ HPOK-PHW0760
ที่แขวนมาลัยสแตนเลสใหญ่ HPOK-PHW0760
press to zoom
ขันน้ำมนต์หัวนาค.jpg
ขันน้ำมนต์หัวนาค.jpg
press to zoom
ขันน้ำมนต์หัวนาค กลาง HOOK.jpg
ขันน้ำมนต์หัวนาค กลาง HOOK.jpg
press to zoom
โกศกระปุกทองเหลือง
โกศกระปุกทองเหลือง

มี 6 ไซส์ No.1 - PUK No.2 - HOK No.3 - AOK No.4 - IOK No.5 - BOK No.จัมโบ้ - 2OK

press to zoom
โกศไหทองเหลือง
โกศไหทองเหลือง

มี 4 ไซส์ เล็ก - HOK กลาง - AOK ใหญ่ - BOK จัมโบ้ H8"W11" - UOK

press to zoom
โกศทองเหลือง.jpg
โกศทองเหลือง.jpg
press to zoom
โกศเจดีย์ทองเหลือง.jpg
โกศเจดีย์ทองเหลือง.jpg
press to zoom

ระฆังช่อฟ้า/โรงเรียน

ระฆังหูนาค/สุ่มไก่

ฉาบ /ฉิ่ง

ระฆังช่อฟ้า 2.jpg
ระฆังช่อฟ้า 2.jpg
press to zoom
ระฆังช่อฟ้า.jpg
ระฆังช่อฟ้า.jpg
press to zoom
ระฆังโรงเรียน.jpg
ระฆังโรงเรียน.jpg
press to zoom
ระฆังทองเหลืองหูนาค.jpg
ระฆังทองเหลืองหูนาค.jpg
press to zoom
ฉาบทองเหลือง.jpg
ฉาบทองเหลือง.jpg
press to zoom
ฉิ่งทองเหลือง.jpg
ฉิ่งทองเหลือง.jpg
press to zoom
bottom of page