top of page

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

ประวัติความเป็นมาของคลังนานาธรรม

 • พ.ศ. 2480 เริ่มเปิดดำเนินกิจการภายใต้ชื่อ “ร้านคลังนานาธรรม (เหล่าไต่ท๊ง)” จัดจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ หนังสือธรรมะ หนังสือเรียนปริยัติธรรม นิทานพื้นบ้าน วรรณคดี ประเพณีโบราณไทยอีสาน ณ บริเวณตลาดใหม่  จังหวัดขอนแก่น
  (ปัจจุบันคือบริเวณหน้าโรงแรมเจริญธานี ฝั่งถนนศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น) 

 • พ.ศ. 2483 เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ตลาดใหม่ขอนแก่น

 • พ.ศ. 2484 คุณคงศักดิ์ (ผู้ก่อตั้ง) ได้เดินทางไปไปกราบนมัสการและอยู่รับใช้ หลวงพ่อสด จันทสโร แห่งวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงกลับมาเปิดร้านเพื่อดำเนินกิจการต่อ แต่ก็ยังไปกราบนมัสการหลวงพ่อสดอยู่เสมอ

 • พ.ศ. 2498 ก่อตั้งโรงพิมพ์คลังนานาวิทยา ต่อมาได้ยกให้น้องชายดำเนินกิจการสืบมา

 • พ.ศ. 2508  (16 พ.ค. 2508) ได้ย้ายมาเปิดกิจการ ณ อาคาร ตรงข้ามตลาดสดเทศบาล 1 เลขที่ 161/6-8 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ที่ตั้งปัจจุบัน)

 • พ.ศ. 2532 เริ่มขยายแผนกจัดจำหน่าย เครื่องเขียน แบบเรียน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเลคโทรนิค และเครื่องใช้ต่างๆ ให้แก่หน่วยราชการ 

 • พ.ศ. 2540 ขยายสาขา จัดตั้ง บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด แยกส่วนกิจการที่จัดจำหน่ายสินค้าแก่หน่วยราชการออกไปยัง 12/57 ตรงข้ามตลาดหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 • พ.ศ.2542 จัดตั้ง ร้านคลังกระดาษขอนแก่น  จัดจำหน่ายกระดาษและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ การ์ด ซอง เพื่อเป็นศูนย์จัดจำหน่ายผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องกระดาษ ณ 59/6-9 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000

 • ปัจจุบัน จึงมีบริษัทและร้านในเครือทั้งสิ้น 3 สาขา อันได้แก่ ร้านคลังนานาธรรม ร้านคลังกระดาษ และ บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด

ประวัติความเป็นมาของผู้ก่อตั้ง

 คุณคงศักดิ์ โพธิปักขิยธรรม (พ.ศ. 2458 –  2555 รวมสิริอายุ 97 ปี) เดิมเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนจะได้ย้ายมาประกอบสัมมาอาชีพอาชีพที่จังหวัดขอนแก่น ท่านเป็นผู้ฝักใฝ่ในทางธรรมและรักษาศีลเป็นนิตย์ ทั้งยังได้อุปัฏฐากทำนุบำรุง พระอริยสงฆ์หลายรูป อาทิ หลวงปู่สิงห์ หลวงปู่คำดี หลวงปู่ฝาง นอกจากนั้นท่านเคยได้มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดหลวงพ่อสด จันทสโร แห่งวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้รับความเมตตาจึงเปลี่ยนชื่ออันเป็นมงคลให้ใหม่ว่า “คงศักดิ์ โพธิปักขิยธรรม” อันมีความหมายแห่งนามสกุลว่า “ธรรมอันเป็นเครื่องบรรลุอรหันต์ 37 ประการ” ท่านมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ในการเปิดร้านคลังนานาธรรมขึ้นเพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาและเป็นการอนุรักษ์มรดกประเพณีและวัฒนธรรมของภาคอีสานไว้ มิให้สูญหาย

bottom of page