ใบ/ทะเบียน/หนังสือเบ็ดเตล็ด

1.ใบสมัครขอบรรพชา

2.ใบตราตั้ง กรอบเปล่า

3.ใบตราตั้ง กรรมการวัด

4.ใบตราตั้ง ไวยาวัจกร

5.ใบตราตั้ง ทั่วไป

6.ใบยืมสิ่งของวัด

7.ใบฉายาบัตร ปกน้ำตาล 10 แผ่น ราคา 40 บาท

8.ใบฉายาบัตร ปกขาว 10 แผ่น ราคา 200 บาท

9.ใบเซียมซี 3 ภาษา (เลี่ยงเชียง)

10.ใบเซียมซี 3 ภาษา (คลังนานาธรรม)

11.กระบอกไม้ติ่วเซียมซี

12.ใบอนุโมทนาบัตร เล่มเล็ก 25 แผ่น (คลังฯ)

13.ใบอนุโมทนาบัตร เล่มกลาง 25 แผ่น (คลังฯ)

14.ใบอนุโมทนาบัตร เล่มใหญ่ 100 แผ่น (คลังฯ)

15.ใบอนุโมทนาบัตร แบบที่ 1 30แผ่น (เลี่ยงเชียง)

16.ใบอนุโมทนาบัตร แบบที่ 2 40แผ่น (เลี่ยงเชียง)

17.ใบอนุโมทนาบัตร แบบที่ 3 30แผ่น (เลี่ยงเชียง)

18.ใบอนุโมทนาบัตร แบบที่ 4 20แผ่น (เลี่ยงเชียง)

19.ใบอนุโมทนา โฉนดที่ดิน

20.ใบปวารณา

21.กระดาษพิมพ์ตราธรรมจักร A4 ปั้มนูนทอง

22.กระดาษพิมพ์ตราธรรมจักร A4/100แผ่น

23.กระดาษพิมพ์ตราธรรมจักร F4/100แผ่น

24.ซองขาว ปั้มทองตราธรรมจักร 50ซอง/มัด

25.บัญชีเรียกชื่อนักเรียนปริยัติธรรม

26.สมุดเซ็นเยี่ยมวัด

27.สมุดคู่มือพระอุปัชฌาย์

28.ทะเบียน รับ-จ่าย ของวัด ศบว.5

29.ทะเบียน สัทธิวิหาริก

30.ทะเบียน ประวัติพระภิกษุ

31.ทะเบียน ประวัติสามเณร

32.ทะเบียน ทรัพย์สินของวัด

33.ทะเบียน ทรัพย์สินจัดผลประโยชน์

34.ทะเบียน บัญชีสังฆภัณฑ์

35.ทะเบียน รับ-ส่งหนังสือ

36.ตรายางธรรมจักร

37.งบปี รายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือ ศบว.6

38.สมุดบัญชี รายรับ - รายจ่าย

2-5.ใบตราตั้ง
ใบตราตั้ง 26x35 ซม.
ขายแผ่นละ 8 บาท
ยกห่อ 50 แผ่น 300 บาท (ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

ใบตราตั้งเปล่า
รหัส 91021632

ใบตราตั้งไวยาวัจร
รหัส 91000149

ใบตราตั้งทั่วไป
รหัส 91002235

ใบตราตั้งกรรมการวัด
รหัส 91001214
6.ใบยืมสิ่งของวัด
รหัส 80013969
7.ฉายาบัตร ปกน้ำตาล
รหัส 80013716
ใบฉายาบัตร ปกน้ำตาล 10 แผ่น ราคา 60 บาท
8.ฉายาบัตร ปกแข็ง 20 แผ่น
รหัส 80014829
ราคา 200 บาท
12-14.อนุโมทนาบัตร ปกน้ำตาล (คลัง)
12.แบบเล่มเล็ก 25 แผ่น
รหัส 91050359
30 บาท

13.แบบเล่มกลาง 25 แผ่น
รหัส 91003010
40 บาท

14.แบบเล่มใหญ่ 100 แผ่น
รหัส 91021663
120 บาท
15-18.อนุโมทนาบัตรแบบที่1-4
15.แบบที่ 1/40 แผ่น
40 บาท เล่มเล็กกรอบสีส้ม
รหัส 80010562

16.แบบที่ 2/40 แผ่น
50 บาท เล่มกลางกรอบสีแดง
รหัส 80010579

17.แบบที่ 3/30 แผ่น
100 บาท เล่มใหญ่กรอบสีน้ำตาล
รหัส 80010586

18.แบบที่ 4/20 แผ่น
120 บาท เล่มใหญ่กรอบสีฟ้า
รหัส 80010598
19.อนุโมทนาบัตรฉโนดที่ดิน
รหัส 80012443
จำนวน 50 แผ่น
21.กระดาษธรรมจักรปั้มทอง A4
รหัส 21009198
ขนาด A4 W21 L22
น้ำหนัก 550 กรัม
จำนวน 100แผ่น
ราคา 120 บาท
24.ซองขาว ปั้ทตราธรรมจักร 50 ซอง
รหัส 16000957
ซองขนาด No. 9
ราคา 40 บาท/มัด 50 ซอง
26.สมุดเยี่ยมวัด
รหัส 80013709
ขนาด W25.3 L37 ซม.
น้ำหนัก 1,100g
ราคา 320 บาท
27.สมุดคู่มือพระอุปัชฌาย์
รหัส 80013693
ขนาด 50 แผ่น
น้ำหนัก 140 g
ราคา 40 บาท
29.ทะเบียนสัทธิวิหาริก
รหัส 80013594
ขนาด W21.8 L30 ซม.
น้ำหนัก 780g
ราคา 170 บาท
28.บัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัด ศบว.5
รหัส 80040453
ขนาด W21.8 L30 ซม
น้ำหนัก 670g
ราคา 170 บาท
30.ทะเบียนประวัติสามเณร
รหัส 80013617
ขนาด W21 L34
น้ำหนัก 610g
ราคา 170 บาท
31.ทะเบียนประวัติพระภิกษุ
รหัส 80013600
ขนาด W22 L33
น้ำหนัก 650g
ราคา 170 บาท
32.ทะเบียนทรัพย์สินวัด ศบว.1
รหัส 80013624
ขนาด W20 L34
น้ำหนัก 510g
ราคา 170 บาท
34.บัญชีสังฆภัณฑ์
รหัส 80013655
ขนาด W21 L33
น้ำหนัก 470g
ราคา 170 บาท
35.ทะเบียนรับ - ส่ง
รหัส 80013648
ขนาด W22 L35
น้ำหนัก 550g
ราคา 170 บาท
37.งบปีรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือ
ศบว.6
รหัส 80013679
ขนาด W22 L34
น้ำหนัก 520g
ราคา 170 บาท
38.สมุดบัญชี รายรับ-รายจ่าย
--- สินค้าหมด ---
รหัส 80014836 ขนาด W22 L31
น้ำหนัก 660g
ราคา 170 บาท
Show More

© 2013 by KLANGNANATHAM. All rights reserved.

หมายเหตุ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขและราคาสินค้าและบริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่ลูกค้าล่วงหน้า