top of page

ใบ/ทะเบียน/หนังสือเบ็ดเตล็ด

1.ใบสมัครขอบรรพชา

2.ใบตราตั้ง กรอบเปล่า

3.ใบตราตั้ง กรรมการวัด

4.ใบตราตั้ง ไวยาวัจกร

5.ใบตราตั้ง ทั่วไป

6.ใบยืมสิ่งของวัด

7.ใบฉายาบัตร ปกน้ำตาล 10 แผ่น ราคา 40 บาท

8.ใบฉายาบัตร ปกขาว 10 แผ่น ราคา 200 บาท

9.ใบเซียมซี 3 ภาษา (เลี่ยงเชียง)

10.ใบเซียมซี 3 ภาษา (คลังนานาธรรม)

11.กระบอกไม้ติ่วเซียมซี

12.ใบอนุโมทนาบัตร เล่มเล็ก 25 แผ่น (คลังฯ)

13.ใบอนุโมทนาบัตร เล่มกลาง 25 แผ่น (คลังฯ)

14.ใบอนุโมทนาบัตร เล่มใหญ่ 100 แผ่น (คลังฯ)

15.ใบอนุโมทนาบัตร แบบที่ 1 30แผ่น (เลี่ยงเชียง)

16.ใบอนุโมทนาบัตร แบบที่ 2 40แผ่น (เลี่ยงเชียง)

17.ใบอนุโมทนาบัตร แบบที่ 3 30แผ่น (เลี่ยงเชียง)

18.ใบอนุโมทนาบัตร แบบที่ 4 20แผ่น (เลี่ยงเชียง)

19.ใบอนุโมทนา โฉนดที่ดิน

20.ใบปวารณา

21.กระดาษพิมพ์ตราธรรมจักร A4 ปั้มนูนทอง

22.กระดาษพิมพ์ตราธรรมจักร A4/100แผ่น

23.กระดาษพิมพ์ตราธรรมจักร F4/100แผ่น

24.ซองขาว ปั้มทองตราธรรมจักร 50ซอง/มัด

25.บัญชีเรียกชื่อนักเรียนปริยัติธรรม

26.สมุดเซ็นเยี่ยมวัด

27.สมุดคู่มือพระอุปัชฌาย์

28.ทะเบียน รับ-จ่าย ของวัด ศบว.5

29.ทะเบียน สัทธิวิหาริก

30.ทะเบียน ประวัติพระภิกษุ

31.ทะเบียน ประวัติสามเณร

32.ทะเบียน ทรัพย์สินของวัด

33.ทะเบียน ทรัพย์สินจัดผลประโยชน์

34.ทะเบียน บัญชีสังฆภัณฑ์

35.ทะเบียน รับ-ส่งหนังสือ

36.ตรายางธรรมจักร

37.งบปี รายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือ ศบว.6

38.สมุดบัญชี รายรับ - รายจ่าย

bottom of page