top of page

ใบ/ทะเบียน/หนังสือเบ็ดเตล็ด

1.ใบสมัครขอบรรพชา

2.ใบตราตั้ง กรอบเปล่า

3.ใบตราตั้ง กรรมการวัด

4.ใบตราตั้ง ไวยาวัจกร

5.ใบตราตั้ง ทั่วไป

6.ใบยืมสิ่งของวัด

7.ใบฉายาบัตร ปกน้ำตาล 10 แผ่น ราคา 40 บาท

8.ใบฉายาบัตร ปกขาว 10 แผ่น ราคา 200 บาท

9.ใบเซียมซี 3 ภาษา (เลี่ยงเชียง)

10.ใบเซียมซี 3 ภาษา (คลังนานาธรรม)

11.กระบอกไม้ติ่วเซียมซี

12.ใบอนุโมทนาบัตร เล่มเล็ก 25 แผ่น (คลังฯ)

13.ใบอนุโมทนาบัตร เล่มกลาง 25 แผ่น (คลังฯ)

14.ใบอนุโมทนาบัตร เล่มใหญ่ 100 แผ่น (คลังฯ)

15.ใบอนุโมทนาบัตร แบบที่ 1 30แผ่น (เลี่ยงเชียง)

16.ใบอนุโมทนาบัตร แบบที่ 2 40แผ่น (เลี่ยงเชียง)

17.ใบอนุโมทนาบัตร แบบที่ 3 30แผ่น (เลี่ยงเชียง)

18.ใบอนุโมทนาบัตร แบบที่ 4 20แผ่น (เลี่ยงเชียง)

19.ใบอนุโมทนา โฉนดที่ดิน

20.ใบปวารณา

21.กระดาษพิมพ์ตราธรรมจักร A4 ปั้มนูนทอง

22.กระดาษพิมพ์ตราธรรมจักร A4/100แผ่น

23.กระดาษพิมพ์ตราธรรมจักร F4/100แผ่น

24.ซองขาว ปั้มทองตราธรรมจักร 50ซอง/มัด

25.บัญชีเรียกชื่อนักเรียนปริยัติธรรม

26.สมุดเซ็นเยี่ยมวัด

27.สมุดคู่มือพระอุปัชฌาย์

28.ทะเบียน รับ-จ่าย ของวัด ศบว.5

29.ทะเบียน สัทธิวิหาริก

30.ทะเบียน ประวัติพระภิกษุ

31.ทะเบียน ประวัติสามเณร

32.ทะเบียน ทรัพย์สินของวัด

33.ทะเบียน ทรัพย์สินจัดผลประโยชน์

34.ทะเบียน บัญชีสังฆภัณฑ์

35.ทะเบียน รับ-ส่งหนังสือ

36.ตรายางธรรมจักร

37.งบปี รายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือ ศบว.6

38.สมุดบัญชี รายรับ - รายจ่าย

2-5.ใบตราตั้ง
2-5.ใบตราตั้ง

ใบตราตั้ง 26x35 ซม. ขายแผ่นละ 8 บาท ยกห่อ 50 แผ่น 300 บาท (ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง) ใบตราตั้งเปล่า รหัส 91021632 ใบตราตั้งไวยาวัจร รหัส 91000149 ใบตราตั้งทั่วไป รหัส 91002235 ใบตราตั้งกรรมการวัด รหัส 91001214

press to zoom
6.ใบยืมสิ่งของวัด
6.ใบยืมสิ่งของวัด

รหัส 80013969

press to zoom
7.ฉายาบัตร ปกน้ำตาล
7.ฉายาบัตร ปกน้ำตาล

รหัส 80013716 ใบฉายาบัตร ปกน้ำตาล 10 แผ่น ราคา 60 บาท

press to zoom
8.ฉายาบัตร ปกแข็ง 20 แผ่น
8.ฉายาบัตร ปกแข็ง 20 แผ่น

รหัส 80014829 ราคา 200 บาท

press to zoom
12-14.อนุโมทนาบัตร ปกน้ำตาล (คลัง)
12-14.อนุโมทนาบัตร ปกน้ำตาล (คลัง)

12.แบบเล่มเล็ก 25 แผ่น รหัส 91050359 30 บาท 13.แบบเล่มกลาง 25 แผ่น รหัส 91003010 40 บาท 14.แบบเล่มใหญ่ 100 แผ่น รหัส 91021663 150 บาท

press to zoom
15-18.อนุโมทนาบัตรแบบที่1-4
15-18.อนุโมทนาบัตรแบบที่1-4

15.แบบที่ 1/40 แผ่น 40 บาท เล่มเล็กกรอบสีส้ม รหัส 80010562 16.แบบที่ 2/40 แผ่น 50 บาท เล่มกลางกรอบสีแดง รหัส 80010579 17.แบบที่ 3/30 แผ่น 100 บาท เล่มใหญ่กรอบสีน้ำตาล รหัส 80010586 18.แบบที่ 4/20 แผ่น 120 บาท เล่มใหญ่กรอบสีฟ้า รหัส 80010598

press to zoom
19.อนุโมทนาบัตรฉโนดที่ดิน
19.อนุโมทนาบัตรฉโนดที่ดิน

รหัส 80012443 จำนวน 50 แผ่น

press to zoom
21.กระดาษธรรมจักรปั้มทอง A4
21.กระดาษธรรมจักรปั้มทอง A4

รหัส 21009198 ขนาด A4 W21 L22 น้ำหนัก 550 กรัม จำนวน 100แผ่น ราคา 120 บาท

press to zoom
24.ซองขาว ปั้ทตราธรรมจักร 50 ซอง
24.ซองขาว ปั้ทตราธรรมจักร 50 ซอง

รหัส 16000957 ซองขนาด No. 9 ราคา 40 บาท/มัด 50 ซอง

press to zoom
26.สมุดเยี่ยมวัด
26.สมุดเยี่ยมวัด

รหัส 80013709 ขนาด W25.3 L37 ซม. น้ำหนัก 1,100g ราคา 320 บาท

press to zoom
27.สมุดคู่มือพระอุปัชฌาย์
27.สมุดคู่มือพระอุปัชฌาย์

รหัส 80013693 ขนาด 50 แผ่น น้ำหนัก 140 g ราคา 40 บาท

press to zoom
29.ทะเบียนสัทธิวิหาริก
29.ทะเบียนสัทธิวิหาริก

รหัส 80013594 ขนาด W21.8 L30 ซม. น้ำหนัก 780g ราคา 170 บาท

press to zoom
28.บัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัด ศบว.5
28.บัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัด ศบว.5

รหัส 80040453 ขนาด W21.8 L30 ซม น้ำหนัก 670g ราคา 170 บาท

press to zoom
30.ทะเบียนประวัติสามเณร
30.ทะเบียนประวัติสามเณร

รหัส 80013617 ขนาด W21 L34 น้ำหนัก 610g ราคา 170 บาท

press to zoom
31.ทะเบียนประวัติพระภิกษุ
31.ทะเบียนประวัติพระภิกษุ

รหัส 80013600 ขนาด W22 L33 น้ำหนัก 650g ราคา 170 บาท

press to zoom
32.ทะเบียนทรัพย์สินวัด ศบว.1
32.ทะเบียนทรัพย์สินวัด ศบว.1

รหัส 80013624 ขนาด W20 L34 น้ำหนัก 510g ราคา 170 บาท

press to zoom
34.บัญชีสังฆภัณฑ์
34.บัญชีสังฆภัณฑ์

รหัส 80013655 ขนาด W21 L33 น้ำหนัก 470g ราคา 170 บาท

press to zoom
35.ทะเบียนรับ - ส่ง
35.ทะเบียนรับ - ส่ง

รหัส 80013648 ขนาด W22 L35 น้ำหนัก 550g ราคา 170 บาท

press to zoom
37.งบปีรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือ
37.งบปีรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือ

ศบว.6 รหัส 80013679 ขนาด W22 L34 น้ำหนัก 520g ราคา 170 บาท

press to zoom
38.สมุดบัญชี รายรับ-รายจ่าย
38.สมุดบัญชี รายรับ-รายจ่าย

--- สินค้าหมด --- รหัส 80014836 ขนาด W22 L31 น้ำหนัก 660g ราคา 170 บาท

press to zoom
bottom of page