top of page

ชุดปฏิบัติธรรม ชุดขาว ชุดน้ำตาล ชุดเครื่องกันหนาวพระ

ชุดขาวชาย

ตรารัตนาภรณ์

เสื้อขาวกุยเฮงชาย
เบอร์ SS - PPK
เบอร์ S - PPB
เบอร์ M - PHK
เบอร์ L - PHB
เบอร์ XL - PAK
เบอร์ XXL - HW 
---------------------------------
กางเกงขาวเอวผูก

 

เบอร์ O/L - PIK

 

เบอร์ 00/XL - PBK

เบอร์ 000/XXL - HW
---------------------------------
กางเกงขาวเอวยางยืด
เบอร์ SS - PAK
เบอร์ S - PAB
เบอร์ M - PIK
เบอร์ L - PBK
เบอร์ XL - PUK
เบอร์ XXL - PEK
เบอร์ XXXL - HW

ชุดขาวหญิง

ตรารัตนาภรณ์

เสื้อขาวผู้หญิงแขนกระบอก
เบอร์ 000/XXL - PIK
เบอร์ 1/SSS - PPK
เบอร์ 2/SS - PPB
เบอร์ 3/S - PHK
เบอร์ 4/M - PHB
เบอร์ 5/L - PAK
---------------------------------
ผ้าถุงสำเร็จรูป

 

เบอร์ 26 - POB

 

เบอร์ 28 - HW

เบอร์ 30 - HPK
เบอร์ 32 -HPB
เบอร์ 34 -H2K
เบอร์ 36 -HAK
---------------------------------
ผ้าถุงสำเร็จรูป เอวยาง
เบอร์ L - PEB
เบอร์ M - PLB
เบอร์ XL - POB
---------------------------------
ผ้าถุง ผ้านุ่ง
เบอร์ 0/L (40"x 1.8 ม.) - PBK
เบอร์ 00/XL (40"x 2 ม.) - PUK

ชุดขาวเด็ก

ตรารัตนาภรณ์

เสื้อกุยเฮง+กางเกงยางยืด
เบอร์ 4 - POB
เบอร์ 6 - HPB
เบอร์ 8 - HHB
เบอร์ 10 - HAB
เบอร์ 12 - HB2

ชุดน้ำตาล

ตรารัตนาภรณ์

เสื้อน้ำตาลชาย
เบอร์ S - PAB
เบอร์ M - PIK
เบอร์ L - PIB
เบอร์ XL - PBK
เบอร์ XXL - PUK 
---------------------------------
เสื้อน้ำตาลหญิง

 

เบอร์ 2/SS -PAB

 

เบอร์ 3/S - PIK

เบอร์ 4/M - PIB
เบอร์ 5/L - PUK
---------------------------------
กางเกงน้ำตาลยางยืดมีเชือก
เบอร์ S - PBK
เบอร์ M - PUK
เบอร์ L - PLK
เบอร์ XL - PEK
เบอร์ XXL - HW
เบอร์ XXXL - HW

ชุดกันหนาวพระ

bottom of page