top of page

เครื่องมุก เครื่องเบญจรงค์ งานศิลปะเหนือ งานปิดทองประดับกระจก

ชุดแจกันเชิงเทียนมุก

แก้วน้ำมุก/เบญจรงค์

ขัน/หม้อข้าวเบญจรงค์

สังข์รดน้ำ

สังข์มุกสำหรับเป่า

งานศิลปะเหนือ

(งานปิดทองประดับกระจก)

xxxxx

bottom of page