เครื่องมุก เครื่องเบญจรงค์ งานศิลปะเหนือ งานปิดทองประดับกระจก

ชุดแจกันเชิงเทียนมุก

แก้วน้ำมุก/เบญจรงค์

ชุดเชิงเทียนแจกันมุกตั้งโต๊ะหมู่ 8"
ชุดเชิงเทียนแจกันมุกตั้งโต๊ะหมู่ 8"

ชุดเชิงเทียนแจกันมุกตั้งโต๊ะหมู่ 8 นิ้ว PAOK-LBK

ชุดเชิงเทียนแจกันมุกตั้งโต๊ะหมู่ 8"
ชุดเชิงเทียนแจกันมุกตั้งโต๊ะหมู่ 8"

ชุดเชิงเทียนแจกันมุกตั้งโต๊ะหมู่ 8 นิ้ว PAOK-LBK

ชุดแจกัน เชิงเทียน กระถางธูป ประดับมุก.jpg
ชุดแจกัน เชิงเทียน กระถางธูป ประดับมุก.jpg
แจกันทองเหลืองประดับมุก 9"
แจกันทองเหลืองประดับมุก 9"

HOOK/PEW

เชิงเทียนทองเหลืองประดับมุก 8"
เชิงเทียนทองเหลืองประดับมุก 8"

PAOK/LW

กระถางธูปทองเหลืองประดับมุก 6"
กระถางธูปทองเหลืองประดับมุก 6"

HOOK/PEW

กี๋มุกเล็ก/ใหญ่
กี๋มุกเล็ก/ใหญ่

ใช้วางแก้วน้ำ เป็นถาดรองแก้ว

กี๋มุกใหญ่
กี๋มุกใหญ่
กี๋มุกเล็ก
กี๋มุกเล็ก
ชุดกี๋มุกพร้อมแก้วน้ำมุก.jpg
ชุดกี๋มุกพร้อมแก้วน้ำมุก.jpg
ชุดกาน้ำชาเซรามิก.jpg
ชุดกาน้ำชาเซรามิก.jpg
แก้วน้ำ แก้วน้ำชา เบญจรงค์.jpg
แก้วน้ำ แก้วน้ำชา เบญจรงค์.jpg
แก้วน้ำ/แก้วน้ำชากระเบื้องเคลือบมุก
แก้วน้ำ/แก้วน้ำชากระเบื้องเคลือบมุก

HOK

กระโถนกระเบื้องเคลือบมุก
กระโถนกระเบื้องเคลือบมุก

IOK

ชุดเครื่องมุกใช้ต้อนรับพระ.jpg
ชุดเครื่องมุกใช้ต้อนรับพระ.jpg
โถเบญจรงค์.jpg
โถเบญจรงค์.jpg

ขัน/หม้อข้าวเบญจรงค์

ขันน้ำพานรองเบญจรงค์.jpg
ขันน้ำพานรองเบญจรงค์.jpg
แบบหลัก แนวนอน.jpg
แบบหลัก แนวนอน.jpg
ขันตักข้าว เบญจรงค์.jpg
ขันตักข้าว เบญจรงค์.jpg

สังข์รดน้ำ

สังข์มุกสำหรับเป่า

งานศิลปะเหนือ

(งานปิดทองประดับกระจก)

สังข์มุกหลั่งน้ำ.jpg
สังข์มุกหลั่งน้ำ.jpg
สังข์หลั่งน้ำ.jpg
สังข์หลั่งน้ำ.jpg
สังข์มุก.jpg
สังข์มุก.jpg
หีบทอง เล็ก ใหญ่ logo.jpg
หีบทอง เล็ก ใหญ่ logo.jpg
หีบทอง ขานก logo.jpg
หีบทอง ขานก logo.jpg
หีบทอง logo.jpg
หีบทอง logo.jpg
เรือหงส์ไม้ปิดทองประดับกระจก ใหญ่ logo.jpg
เรือหงส์ไม้ปิดทองประดับกระจก ใหญ่ logo.jpg
เรือหงส์ไม้ปิดทองประดับกระจก เล็ก logo.jpg
เรือหงส์ไม้ปิดทองประดับกระจก เล็ก logo.jpg
อุณาโลมปิดทองประดับกระจก logo.jpg
อุณาโลมปิดทองประดับกระจก logo.jpg
แท่นใบไม้เกลียวปิดทองประดับกระจก.jpg
แท่นใบไม้เกลียวปิดทองประดับกระจก.jpg
นกยูงปิดทองประดับกระจก 1 logo.jpg
นกยูงปิดทองประดับกระจก 1 logo.jpg
นกยูงปิดทองประดับกระจก 2 logo.jpg
นกยูงปิดทองประดับกระจก 2 logo.jpg
แท่นตั้งตาลปัตรนกยูง มีขาจับตาลปัตร.jpg
แท่นตั้งตาลปัตรนกยูง มีขาจับตาลปัตร.jpg
แท่นโชว์ใบโพธิ์.jpg
แท่นโชว์ใบโพธิ์.jpg
แท่นดอกไม้ปิดทองประดับกระจก.jpg
แท่นดอกไม้ปิดทองประดับกระจก.jpg
เรือหงส์ไม้ปิดทองประดับกระจก logo.jpg
เรือหงส์ไม้ปิดทองประดับกระจก logo.jpg
เสลี่ยงใหญ่ 1 logo.jpg
เสลี่ยงใหญ่ 1 logo.jpg
เสลี่ยงใหญ่ logo.jpg
เสลี่ยงใหญ่ logo.jpg
ผอบต่ำ 6นิ้ว ปิดทองประดับกระจก PPOK.jpg
ผอบต่ำ 6นิ้ว ปิดทองประดับกระจก PPOK.jpg
แจกันไม้ปิดทองประดับกระจก เตี้ย logo.jpg
แจกันไม้ปิดทองประดับกระจก เตี้ย logo.jpg
แจกันไม้ปิดทองประดับกระจก logo.jpg
แจกันไม้ปิดทองประดับกระจก logo.jpg

xxxxx