top of page

รายการชุดเครื่องกฐิน

 

1.ผ้าไตร

2.ไตรแบ่ง 3 ชิ้น (จีวร, สบง, อังษะ)

3.ผ้าเช็ดตัว

4.ผ้าเช็ดหน้า

5.ย่าม

6.บาตรพร้อมเสื้อบาตร (ครบชุด)

7.บริขารครบชุด

8.อาสนะปูนั่ง

9.ผ้าห่ม

10.เสื่อพับ

11.มุ้งขาว (กรด - มุ้งกลด )

12.ตาลปัตร

13.ขาตั้งตาลปัตร

14.ครอบไตร เอก

15.ครอบไตร รอง

16.พานแว่นฟ้า

17.เพดาน กฐิน

18.ธงกฐิน (จระเข้, เต่า, มัจฉา, ตะขาบ)

19.สัปประทน

20.ฉัตรเงิน, ฉัตรทอง

21.โพธิ์เงิน, โพธิ์ทอง กระป๋อง

22.ขันหมากแบ่ง กระป๋อง

23.ร่มดำ

24.ปิ่นโตเคลือบ

25.กาน้ำ

26.จอกน้ำสแตนเลส

27.กระโถนเคลือบ

28.ช้อน, ซ้อม + กระเป๋าใส่ช้อน

29.รองเท้าฟองน้ำ

30.ยาสีฟัน,แปรงสีฟัน,สบู่, กล่องสบู่,แฟ๊บ,ขันน้ำพลาสติก

31.ถังน้ำ

32.เชือกไนล่อน

33.ฆ้อน

34.เลื่อย

35.ขวาน

36.สิ่ว

37.เคียว

38.เสียม

39.มีดโต้

40.ครก พร้อม สาก

41.หม้อนึ่ง - หวดสาน

42.กระเป๋าเอกสาร

43.ธูป

44.เทียนบูชาพระ

45.ไม้ขีด

46.หมอนเข็ม

47.หมอนกฐิน ผ้าตาดทอง

 

 

 

1.

ผ้าไตรครบไตร   

2.

ชุดอาศัย  เพิ่ม   จีวร เบอร์

3.

ชุดอาศัย  เพิ่ม  สบง

4.

ชุดอาศัย  เพิ่ม  อังสะ

5.

ผ้าอาบน้ำ

6.

ผ้าเช็ดตัว

7.

ผ้าเช็ดหน้า

8.

อาสนะปูนั่ง

9.

บาตรพร้อมเสื้อบาตรครบชุด   

10.

บริขาร ครบชุด

11.

ผ้าขาว ห่อบาตร

12.

ฝ้าย รัดบาตร

13.

ตาลปัตร พร้อมด้ามถือ

14.

ย่ามถือ

15.

มุ้งขาว/มุ้งกลด    

16.

เสื่อพับ

17.

เสื้อนาค

18.

หมวกนาค

19.

ชุดขาวนาค 

20.

ผ้าห่ม

21.

ร่ม

22.

กระเป๋า

23.

ปิ่นโต 

24.

กาน้ำ 

25.

จอกน้ำสแตนเลส

26.

ช้อน, ส้อม, กระเป๋าใส่ช้อนส้อม

27.

กระโถน  เคลือบ

28.

รองเท้าฟองน้ำ

29.

ขันน้ำ,กล่องสบู่, สบู่, ยาสีฟัน,แปรงสีฟัน,ผงซักฟอก

30.

ถาด  (พาข้าว)

31.

ถ้วย  (พาข้าว)

32.

ชุด ขันหมาก (เชี่ยนหมาก)

33.

ชุด โพธิ์เงิน - โพธิ์ทอง

34.

ชุด ขันหมากเบ่ง เงิน- ทอง

35.

ชุด ธูปเทียนแพ (ถวายพระอุปัชฌาย์)

36.

ซองขาว (ใส่ปัจจัย) มัดละ 50 ซอง

37.

ชุดทำขวัญนาค  สายสิญจน์

38.

ชุดทำขวัญนาค  เทียนทำน้ำมนต์ (เทียนศอก)

39.

ชุดทำขวัญนาค  เทียนรอบหัว (คาดหัวคาดคิง)

40.

ชุดทำขวัญนาค  ธูปหอม

41.

ชุดทำขวัญนาค  เทียนบูชาพระพุทธ

42.

ชุดทำขวัญนาค  เทียนเล็ก (ทำขันธ์5, ขันธ์ 8)

43.

ชุดทำขวัญนาค  ไม้ขีดไฟ

 

 

รายการชุดเครื่องบวช

รายการชุดเครื่องตั้งเสาเอก

 

1.ผ้าแพร 3สี/ 7สี

2.พลอย 9 สี

3.แผ่นเงิน

4.แผ่นทอง

5.แผ่นนาค

6.อิฐเงิน

7.อิฐทอง

8.อิฐนาค

9.ไม้มงคล 9 อย่าง

10.ข้าวตอก ดอกไม้

11.ไซ, ข้อง มงคล

12.กำไลเงินม กำไลทอง

13.เบี้ยแก้,เบี้ยจั่น

14.ใบเงิน, ใบทอง

15.ลูกแก้ว

16.แหวน

17.เหรียญเงิน, เหรียญทอง, เหรียญนาค

18.สายสิญจน์

19.ธูป

20.เทียน

รายการชุด

bottom of page