พานพุ่ม บายศรี เครื่องสักการะ

ชุดเครื่องทองน้อย

เครื่องทองน้อยทองเหลือง

เตรื่องทองน้อยพานพลาสติกพุ่มผ้า

เครื่องทองน้อยพานพลาสติกพุ่มเลื่อม

เครื่องทองน้อยพานเรซิ่นพุ่มผ้า

ชุดธูปเทียนแพขมา

ชุดเทียนแพขมาจิ๋ว 2"

ชุดเทียนแพขมาจิ๋ว 2"

(ผ้าคลุมพาน)

ชุดเทียนแพขมาดอกข่า

No.จัมโบ้/1/2/3/4/5

ชุดเทียนแพขมาดอกข่า

ร้อยอุบะ

No.1/2/3

ชุดเทียนแพขมามาลัยผ้า

(ผ้าคลุมพาน)

No.จัมโบ้/1/2/3/4/5

ชุดเทียนแพขมามาลัยผ้า

(ผ้าคลุมพาน) ตาข่าย

No.จัมโบ้/1/2

ชุดเทียนแพขมาทรงเครื่อง

ขนาด 3"/4"/5"/6"

เครื่องทองน้อย ทองเหลืองใหญ่ 7"
เครื่องทองน้อย ทองเหลืองใหญ่ 7"
ชุดเครืองทองน้อย พุ่มเลื่อม พานชุบ
ชุดเครืองทองน้อย พุ่มเลื่อม พานชุบ
ชุดเครืองทองน้อย พุ่มผ้า พานชุบ
ชุดเครืองทองน้อย พุ่มผ้า พานชุบ
ชุดแพขมา พานชุบ เบอร์ 4
ชุดแพขมา พานชุบ เบอร์ 4

มี 6 ไซส์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพาน 1.จัมโบ้ ขนาด 20 ซม. 2.เบอร์1 ขนาด 18 ซม. 3.เบอร์ 2 ขนาด 16 ซม. 4.เบอร์ 3 ขนาด 14 ซม. 5.เบอร์ 4 ขนาด 12 ซม. 6.เบอร์ 5 ขนาด 10 ซม.

ชุดแพขมา พานชุบ
ชุดแพขมา พานชุบ

มี 6 ไซส์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพาน 1.จัมโบ้ ขนาด 20 ซม. 2.เบอร์1 ขนาด 18 ซม. 3.เบอร์ 2 ขนาด 16 ซม. 4.เบอร์ 3 ขนาด 14 ซม. 5.เบอร์ 4 ขนาด 12 ซม. 6.เบอร์ 5 ขนาด 10 ซม.

ชุดแพขมาดอกข่า ร้อยอุบะ
ชุดแพขมาดอกข่า ร้อยอุบะ

มี 6 ไซส์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพาน 1.จัมโบ้ ขนาด 20 ซม. 2.เบอร์1 ขนาด 18 ซม. 3.เบอร์ 2 ขนาด 16 ซม. 4.เบอร์ 3 ขนาด 14 ซม. 5.เบอร์ 4 ขนาด 12 ซม. 6.เบอร์ 5 ขนาด 10 ซม.

ชุดแพขมา มาลัยผ้า พานชุบ
ชุดแพขมา มาลัยผ้า พานชุบ

มี 3 ไซส์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพาน 1.จัมโบ้ ขนาด 20 ซม. 2.เบอร์1 ขนาด 18 ซม. 3.เบอร์ 2 ขนาด 16 ซม.

ชุดแพขมา มาลัยผ้า ตาข่าย พานชุบ
ชุดแพขมา มาลัยผ้า ตาข่าย พานชุบ

มี 3 ไซส์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพาน 1.จัมโบ้ ขนาด 20 ซม. 2.เบอร์1 ขนาด 18 ซม. 3.เบอร์ 2 ขนาด 16 ซม.

ชุดแพขมาทรงเครื่อง พานอลูมิเนียม
ชุดแพขมาทรงเครื่อง พานอลูมิเนียม

มี 3 ไซส์ ขนาดเทียนแพ 1.No.3นิ้ว 2.No.4นิ้ว 3.No.5นิ้ว 4.No.6นิ้ว

พานพุ่ม

พานพุ่มผ้าตาด เงิน-ทอง

No.1/1.5/2/2.5/3/4/5/6/7/8/9/10/12

พานพุ่มผ้าตาดติดตรา เงิน-ทอง

No.5/6/7/8/9/10/12

พานพุ่มเลื่อม เงิน-ทอง

No.1/1.5/2/2.5/3/4/5/6/7/8/9/10/12

พานพุ่มกะไหล่ เงิน-ทอง

No.เล็ก/กลาง/ใหญ่

พานพุ่มดอกบานไม่รู้โรย

No.5/6/7/8

พานพุ่มดอกมะลิ

No.4/5/6/7/8/9/10/12

พานพุ่มดอกมะลิ ปักตรา ส.ก.

No.7/8/9/10/12

พุ่มผ้า พานธรรมนูญชุบเงินทอง เบอร์ 5.jpg
พุ่มผ้า พานธรรมนูญชุบเงินทอง เบอร์ 5.jpg
พุ่มผ้า พานโตกชุบ เงินทอง เบอร์ 5.jpg
พุ่มผ้า พานโตกชุบ เงินทอง เบอร์ 5.jpg
พุ่มผ้า พานโตกอลูมิเนียมแท้ เงินทอง เบอร์ 5.jpg
พุ่มผ้า พานโตกอลูมิเนียมแท้ เงินทอง เบอร์ 5.jpg
พุ่มผ้าเงินทอง พานโตกชุบ ภ.ป.ร. เบอร์ 8.JPG
พุ่มผ้าเงินทอง พานโตกชุบ ภ.ป.ร. เบอร์ 8.JPG
พุ่มกลีบบัว พานโตกชุบ เบอร์ 7.jpg
พุ่มกลีบบัว พานโตกชุบ เบอร์ 7.jpg
พุ่มเลื่อม พานธรรมนูญชุบ เงินทอง เบอร์ 5.jpg
พุ่มเลื่อม พานธรรมนูญชุบ เงินทอง เบอร์ 5.jpg
พุ่มกะหลั่ย เงินทองพร้อมมาลัย กลาง.jpg
พุ่มกะหลั่ย เงินทองพร้อมมาลัย กลาง.jpg
พุ่มมะลิ พานโตกชุบ เบอร์ 6.jpg
พุ่มมะลิ พานโตกชุบ เบอร์ 6.jpg
พุ่มมะลิ พานโตกชุบ ส.ก. เบอร์ 10 .jpg
พุ่มมะลิ พานโตกชุบ ส.ก. เบอร์ 10 .jpg
พุ่มบานไม่รู้โรย พานธรรมนูญชุบ เบอร์ 5.jpg
พุ่มบานไม่รู้โรย พานธรรมนูญชุบ เบอร์ 5.jpg

บายศรีต่างๆ

ฉัตร

ฉัตรในร่มบนเศียรพระ

 ฉัตรในร่มผ้าตาด

 15นิ้ว 5ชั้น/7ชั้น

 19นิ้ว 5ชั้น/7ชั้น

 25นิ้ว 5ชั้น/7ชั้น

 26นิ้ว 5ชั้น/7ชั้น

 30นิ้ว 5ชั้น/7ชั้น

 40นิ้ว 5ชั้น/7ชั้น

ฉัตรในร่มอลูมิเนียมปิดทอง

 12นิ้ว 3ชั้น/5ชั้น/7ชั้น

 15นิ้ว 3ชั้น/5ชั้น/7ชั้น

 20นิ้ว   -  /5ชั้น/7ชั้น 

 25นิ้ว   -  /5ชั้น/7ชั้น

 30นิ้ว   -  /5ชั้น/7ชั้น

บายศรีขันหมากเบง เขียว 10cm.JPG
บายศรีขันหมากเบง เขียว 10cm.JPG
บายศรีปากชามเขียว (ถ้วย) ใหญ่.JPG
บายศรีปากชามเขียว (ถ้วย) ใหญ่.JPG
บายศรี พานเงินทอง 5cm
บายศรี พานเงินทอง 5cm
บายศรีพรหมสีเขียว พาน  24cm.JPG
บายศรีพรหมสีเขียว พาน 24cm.JPG
บายศรีพรหมสีเขียว พาน 5cm.JPG
บายศรีพรหมสีเขียว พาน 5cm.JPG
บายศรีพรหมสีเขียว พาน 12cm.JPG
บายศรีพรหมสีเขียว พาน 12cm.JPG
บายศรีพรหมสีเขียว พาน 14cm.JPG
บายศรีพรหมสีเขียว พาน 14cm.JPG
บายศรีพรหมสีเขียว พาน 10cm.JPG
บายศรีพรหมสีเขียว พาน 10cm.JPG
บายศรีเทพคว่ำหงาย สีเขียว 12cm.JPG
บายศรีเทพคว่ำหงาย สีเขียว 12cm.JPG
บายศรีพรหม 3ชั้น พานโตก 42ซม.JPG
บายศรีพรหม 3ชั้น พานโตก 42ซม.JPG
บายศรีบัลลังค์พญานาคเขียว.JPG
บายศรีบัลลังค์พญานาคเขียว.JPG
บายศรีหลักสีเขียว 9ชั้น 1.2เมตร.JPG
บายศรีหลักสีเขียว 9ชั้น 1.2เมตร.JPG
บายศรีหลักสีเขียว 9ชั้น 1เมตร.JPG
บายศรีหลักสีเขียว 9ชั้น 1เมตร.JPG
ฉัตรดิ้นสวย เงินทอง 3ชั้น.JPG
ฉัตรดิ้นสวย เงินทอง 3ชั้น.JPG
ฉัตรดิ้นสวย เงินทอง 5ชั้น..JPG
ฉัตรดิ้นสวย เงินทอง 5ชั้น..JPG
ฉัตรดิ้นสวย เงินทอง 7ชั้น..JPG
ฉัตรดิ้นสวย เงินทอง 7ชั้น..JPG
ฉัตรกระดาษ เงินทอง 5ชั้น.JPG
ฉัตรกระดาษ เงินทอง 5ชั้น.JPG
ฉัตรกระดาษ เงินทอง 7ชั้น.JPG
ฉัตรกระดาษ เงินทอง 7ชั้น.JPG
ฉัตรกะไหล่ เงินทอง 7ชั้น.JPG
ฉัตรกะไหล่ เงินทอง 7ชั้น.JPG
ขออภัย
ขออภัย

ฉัตรโลหะกลางแจ้ง

 10นิ้ว 9ชั้น ตั้งพื้น

 12นิ้ว 3ชั้น/5ชั้น/7ชั้น/9ชั้น

 15นิ้ว 3ชั้น/5ชั้น/7ชั้น/9ชั้น

 20นิ้ว 3ชั้น/5ชั้น/7ชั้น/9ชั้น

 25นิ้ว   -  /5ชั้น/7ชั้น/9ชั้น

 30นิ้ว   -  /5ชั้น/7ชั้น/9ชั้น

 40นิ้ว   -  /5ชั้น/7ชั้น/9ชั้น

 50นิ้ว   -  /5ชั้น/7ชั้น/9ชั้น

ฉัตรโลหะกลางแจ้ง ตั้งพื้น 9ชั้น
ฉัตรโลหะกลางแจ้ง ตั้งพื้น 9ชั้น

หน้ากว้าง10 นิ้ว H 180 ซม PUB2O-PKB2O logo

ฉัตรกลางแจ้ง 25 นิ้ว 5 ชั้น
ฉัตรกลางแจ้ง 25 นิ้ว 5 ชั้น
ฉัตรกลางแจ้ง 9 ชั้น
ฉัตรกลางแจ้ง 9 ชั้น
ฉัตรกลางแจ้ง 5 ชั้น เงิน ทอง นาก logo
ฉัตรกลางแจ้ง 5 ชั้น เงิน ทอง นาก logo

ดอกบัวไม้

ดอกไม้กระถาง

 บัวไม้

 3/ 4/ 6/ 8/ 10 นิ้ว

 บัวไม้ประดับกระจก

 3/ 4/ 6/ 8/ 10 นิ้ว

ดอกบัวไม้ 3นิ้ว
ดอกบัวไม้ 3นิ้ว
ดอกบัวไม้.jpg
ดอกบัวไม้.jpg
ดอกบัวไม้ 4นิ้ว
ดอกบัวไม้ 4นิ้ว
ดอกบัว 4ทิศสัตบงกช สีชมพู 10ซม พานอลูมิเนียม.JPG
ดอกบัว 4ทิศสัตบงกช สีชมพู 10ซม พานอลูมิเนียม.JPG
ดอกบัวเงินทอง 4ทิศ 12 ซม.JPG
ดอกบัวเงินทอง 4ทิศ 12 ซม.JPG
ดอกไม้กระถาง 2.JPG
ดอกไม้กระถาง 2.JPG
ดอกไม้กระถาง 9.JPG
ดอกไม้กระถาง 9.JPG
ดอกไม้กระถาง.JPG
ดอกไม้กระถาง.JPG
ดอกไม้กระถาง 7.JPG
ดอกไม้กระถาง 7.JPG
ดอกไม้กระถาง 6.JPG
ดอกไม้กระถาง 6.JPG
ดอกไม้กระถาง 3.JPG
ดอกไม้กระถาง 3.JPG
ดอกไม้กระถาง 5.JPG
ดอกไม้กระถาง 5.JPG
ดอกไม้กระถาง 8.JPG
ดอกไม้กระถาง 8.JPG
ดอกไม้กระถาง 4.JPG
ดอกไม้กระถาง 4.JPG