ผอบ ชั้นวางผอบ

ผอบอะคริลิค

ผอบแก้วประดับพลอย

-(หมด)-ผอบเจดีย์แปดเหลี่ยมประดับพลอย
-(หมด)-ผอบเจดีย์แปดเหลี่ยมประดับพลอย
เจดีย์พานแก้วคริสตัลลงยา 6นิ้ว A2OW
เจดีย์พานแก้วคริสตัลลงยา 6นิ้ว A2OW

รหัส 90130632 (A2OW)

ผอบรวม.jpg
ผอบรวม.jpg
ผอบปิดทองฝังพลอย.jpg
ผอบปิดทองฝังพลอย.jpg
ผอบบาตร.jpg
ผอบบาตร.jpg
ผอบถูก.jpg
ผอบถูก.jpg
ผอบเจดีย์ใส.jpg
ผอบเจดีย์ใส.jpg
ผอบเจดีย์ปิดทองประดับพลอย.jpg
ผอบเจดีย์ปิดทองประดับพลอย.jpg

1. PIOK-เล็ก สูง 16 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 8 ซม. ฝาเกลียวเปิดได้ 2 ชั้น 2. PO2K-เล็ก สูง 21 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 9.5 ซม. ฝาเกลียวเปิดได้ 2 ชั้น

ผอบเจดีย์ทองประดับพลอย.jpg
ผอบเจดีย์ทองประดับพลอย.jpg
ผอบเจดีย์ทอง 2.jpg
ผอบเจดีย์ทอง 2.jpg
ผอบเจดีย์.jpg
ผอบเจดีย์.jpg
ผอบ6.jpg
ผอบ6.jpg
ผอบ.jpg
ผอบ.jpg

1.จิ๋ว-O2 2.No.0 (4 cm)-PAK 3.No.1 (5 cm)-PUK 4.ราชครู No.2(6cm)-HOK 5.ราชครู No.3(7cm)-AOK 6.No.5(10.5cm)-LOK 7.

ผอบ 5.jpg
ผอบ 5.jpg
ผอบ 4.jpg
ผอบ 4.jpg
ผอบ 3.jpg
ผอบ 3.jpg
ผอบ 2 ไซส์.jpg
ผอบ 2 ไซส์.jpg
เจดีย์ลังกา.jpg
เจดีย์ลังกา.jpg
เจดีย์ลังกา 3 ไซส์.jpg
เจดีย์ลังกา 3 ไซส์.jpg

ผอบลงยา/ปิดทอง

ชั้นวางผอบ

ผอบปิดทองลงยา S/M/L
ผอบปิดทองลงยา S/M/L

No.S รหัส 90130410 (PO2K ) H 5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5ซม. No.M รหัส 90130403 (HBOK) H 7.5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 ซม. No.L รหัส90130427 (HO2K) H 10.5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 ซม.

ผอบปิดทองลงยาS.jpg
ผอบปิดทองลงยาS.jpg

S-PO2K H 5 ซม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5ซม.

ผอบปิดทองลงยา L.jpg
ผอบปิดทองลงยา L.jpg

L-HO2K H 10.5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 ซม.

ผอบปรมัตขจีL#B4.jpg
ผอบปรมัตขจีL#B4.jpg

--- สินค้าหมด ---

ผอบโถศรีสุภภุช #B5 เกลียว
ผอบโถศรีสุภภุช #B5 เกลียว

รหัส 90130465 (IHOK)

ผอบเจดีย์มาลัยสรวง B7
ผอบเจดีย์มาลัยสรวง B7

รหัส 90130458 (IUOK)

ผอบแก้วใหญ่พานยอดฉัตร-ผอบลงยาเล็ก S.jpg
ผอบแก้วใหญ่พานยอดฉัตร-ผอบลงยาเล็ก S.jpg

--- สินค้าหมด ---- รหัส 90130670 (POOW) ปิดทองแท้ ลงยา ประดับเพชรพลอย

ผอบแก้วใหญ่พานยอดฉัตร-ผอบลงยาเล็ก S 1.jpg
ผอบแก้วใหญ่พานยอดฉัตร-ผอบลงยาเล็ก S 1.jpg

--- สินค้าหมด ---- รหัส 90130670 (POOW) ปิดทองแท้ ลงยา ประดับเพชรพลอย

เจดีย์สถูปแก้วทรงธิเบต-ผอบแก้วลงยา L
เจดีย์สถูปแก้วทรงธิเบต-ผอบแก้วลงยา L

--- สินค้าหมด --- รหัส 90130649 (PEOW-OBW)

เจดีย์สถูปแก้วทรงธิเบต-ผอบแก้วลงยา L 1.jpg
เจดีย์สถูปแก้วทรงธิเบต-ผอบแก้วลงยา L 1.jpg

--- สินค้าหมด --- รหัส 90130649 (PEOW-OBW)

เจดีย์ศรีมหาธาตุ-ผอบลงยา S.jpg
เจดีย์ศรีมหาธาตุ-ผอบลงยา S.jpg

รหัส 90130687 (HIOW) เจดีย์ศรีมหาธาตุปิดทองแท้ ลงยา ประดับเพชรพลอย ตัวฐานภายในมีหลอดครอบแก้วฝาเกลียว ซึ่งสามารถบรรจุวัตถุมงคลได้

เจดีย์ศรีมหาธาตุ-ผอบลงยา S 1.jpg
เจดีย์ศรีมหาธาตุ-ผอบลงยา S 1.jpg

รหัส 90130687 (HIOW) เจดีย์ศรีมหาธาตุปิดทองแท้ ลงยา ประดับเพชรพลอย ตัวฐานภายในมีหลอดครอบแก้วฝาเกลียว ซึ่งสามารถบรรจุวัตถุมงคลได้

เจดีย์ศรีเบญจรงค์-เจดีย์สถูปแก้ว.jpg
เจดีย์ศรีเบญจรงค์-เจดีย์สถูปแก้ว.jpg

--- สินค้าหมด --- รหัส 90130656 (PIOW-LBW)

เจดีย์ศรีเบญจรงค์-ผอบแก้วลงยา L.jpg
เจดีย์ศรีเบญจรงค์-ผอบแก้วลงยา L.jpg

--- สินค้าหมด --- รหัส 90130656 (PIOW-LBW)

เจดีย์ศรีเบญจรงค์-เจดีย์สถูปแก้วทรงธิเบต.jpg
เจดีย์ศรีเบญจรงค์-เจดีย์สถูปแก้วทรงธิเบต.jpg

--- สินค้าหมด --- เจดีย์ศรีเบญจรงค์ รหัส 90130656 (PIOW-LBW) --- สินค้าหมด --- เจดีย์สถูปแก้วทรงธิเบต รหัส 90130649 (PEOW-OBW)

ผอบเทพชุมนุมทองแท้ H15 C9.jpg
ผอบเทพชุมนุมทองแท้ H15 C9.jpg

--ขออภัยสินค้าหมด-- รหัส 90910265

ผอบเทพชุมนุมทองแท้ H15 C9
ผอบเทพชุมนุมทองแท้ H15 C9

--ขออภัยสินค้าหมด-- รหัส 90910265

ชั้นอะคริลิควางผอบ.jpg
ชั้นอะคริลิควางผอบ.jpg

1.ชั้นอะคริลิควางผอบ 6ชั้นเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางของแต่ละชั้น 4 ซม. IOK-HIK 2.ชั้นอะคริลิควางผอบ 7ชั้น ใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางของแต่ละชั้น 6 ซม. LOK-IBK 3.ชั้นอะคริลิควางผอบ 9ชั้นเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางของแต่ละชั้น 4 ซม. UOK-IW 4.ชั้นอะคริลิควางผอบ 9ชั้นใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางของแต่ละชั้น 6 ซม. EOK-BLK 5.ชั้นอะคริลิควางผอบ 12ชั้นเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางของแต่ละชั้น 4 ซม. LOK-IBK

ชั้นอะคริลิควางผอบ 7ชั้นใหญ่
ชั้นอะคริลิควางผอบ 7ชั้นใหญ่

เส้นผ่านศูนย์กลางของแต่ละชั้น 6 ซม. LOK-IBK

ชั้นอะคริลิควางผอบ 9ชั้นใหญ่.jpg
ชั้นอะคริลิควางผอบ 9ชั้นใหญ่.jpg

เส้นผ่านศูนย์กลางของแต่ละชั้น 6 ซม. EOK-BAK

ชั้นอะคริลิควางผอบ 9ชั้นเล็ก-1.jpg
ชั้นอะคริลิควางผอบ 9ชั้นเล็ก-1.jpg

--OUT OF STOCK--

อื่นๆ

เทพพนมถือฉัตร3ชั้น 2นิ้ว 1.jpg
เทพพนมถือฉัตร3ชั้น 2นิ้ว 1.jpg
ฉัตรปิดทอง 5ชั้น 2 นิ้ว
ฉัตรปิดทอง 5ชั้น 2 นิ้ว

PIOW-LX