top of page

โต๊ะหมู่

โต๊ะหมู่ไม้ธรรมดา โต๊ะหมู่ไม้เนื้อแข็ง โต๊ะหมู่ไม้สัก โต๊ะลูกยอด โต๊ะพาข้าว โต๊ะกราบ โต๊ะกราบมีที่คุกเข่า

โต๊ะหมู่ไม้ธรรมดา

โต๊ะหมู่น้ำมัน
สีโอ๊คดำ/สีแดงเม็ดมะขาม/สีสัก
หมู่ 4 หน้า 5"
หมู่ 4 หน้า 6"
หมู่ 7 หน้า 5"
หมู่ 7 หน้า 6"
หมู่ 7 หน้า 8"
หมู่ 9 หน้า 6"
หมู่ 9 หน้า 8"

โต๊ะหมู่ไม้สัก

โต๊ะหมู่ไม้สักเรียบ
ชุดเล็ก ไม่มีฐาน
หมู่ 5 หน้า 3"
หมู่ 5 หน้า 4"
หมู่ 7 หน้า 3"
หมู่ 7 หน้า 4"
หมู่ 9 หน้า 3"
หมู่ 9 หน้า 4"
 
---------------------------------
โต๊ะหมู่ไม้สักแกะลาย
หมู่ 5 หน้า 5"
หมู่ 7 หน้า 5"
หมู่ 7 หน้า 6"
หมู่ 7 หน้า 7"
หมู่ 7 หน้า 8"
หมู่ 7 หน้า 9"
หมู่ 9 หน้า 6"
หมู่ 9 หน้า 7"
หมู่ 9 หน้า 8"
หมู่ 9 หน้า 9"
หมู่ 9 หน้า 10"
---------------------------------
โต๊ะหมู่ไม้สัก
แกะลายแต้มทอง
หมู่ 5 หน้า 5"
หมู่ 7 หน้า 5"
หมู่ 7 หน้า 6"
หมู่ 7 หน้า 7"
หมู่ 7 หน้า 8"
หมู่ 7 หน้า 9"
หมู่ 9 หน้า 6"
หมู่ 9 หน้า 7"
หมู่ 9 หน้า 8"
หมู่ 9 หน้า 9"
หมู่ 9 หน้า 10"

โต๊ะหมู่ไม้เนื้อแข็ง

ฉาบเงา คอพิกุล

หมู่ 7 หน้า 6"
หมู่ 7 หน้า 8"
หมู่ 9 หน้า 6"
หมู่ 9 หน้า 8"
หมู่ 9 หน้า 9"
หมู่ 9 หน้า 10"

โต๊ะหมู่ปิดทองประดับกระจกขาสิงห์

หมู่ 7 หน้า 6 (ส)
หมู่ 7 หน้า 8 (ส./ต.)
หมู่ 9 หน้า 6 (ส)
หมู่ 9 หน้า 8 (ส./ต.)
หมู่ 9 หน้า 10 (ส./ต.)
หมู่ 11 หน้า 10 (พิ)
หมู่ 13 หน้า 10 (พิ)
หมู่ 15 หน้า 10 (พิ)

โต๊ะหมู่มุก

มุกจีน+โต๊ะกราบ
หมู่ 7 หน้า 8" (ป.)
หมู่ 9 หน้า 8" (ป.)
หมู่ 9 หน้า 10" (ป.)
---------------------------------มุกไทย+โต๊ะกราบ
หมู่ 9 หน้า 10" (จ.)
หมู่ 15 หน้า 10" (จ.) ไม้ธรรมดา
หมู่ 15 หน้า 10" (จ.) ผสมไม้สัก
---------------------------------
มุกจีนไม้ประดู่+โต๊ะกราบ
หมู่ 15 หน้า 10" (ก.) พื้นไม้
หมู่ 15 หน้า 10" (ก.) หน้าหินอ่อน
หมู่ 15 หน้า 12" (ก.) พื้นไม้
หมู่ 15 หน้า 12" (ก.) หน้าหินอ่อน

โต๊ะกราบ

โต๊ะกราบ 
โต๊ะกราบไม้ 8 นิ้ว
โต๊ะกราบไม้ 10 นิ้ว
โต๊ะกราบลายเส้น
---------------------------------
โต๊ะกราบมีที่คุกเข่า
น้ำมัน 7x6
น้ำมัน 7x6
press to zoom
น้ำมัน 7x6 -2
น้ำมัน 7x6 -2
press to zoom
All pic 1_๑๙๐๒๒๒_0106
All pic 1_๑๙๐๒๒๒_0106
press to zoom
7x8
7x8
press to zoom

โต๊ะหมู่ไม้ธรรมดา

โต๊ะหมู่น้ำมันกระจังทอง
สีโอ๊คดำ/สีแดงเม็ดมะขาม/สีสัก
หมู่ 7 หน้า 5"
หมู่ 7 หน้า 6"
หมู่ 7 หน้า 8"
หมู่ 9 หน้า 6"
หมู่ 9 หน้า 8" 
คอพิกุล 7x6
คอพิกุล 7x6
press to zoom
กระจังทอง(เหลืองสัก) 7x6
กระจังทอง(เหลืองสัก) 7x6
press to zoom
กระจังทอง(โอ๊คดำ) 7x6
กระจังทอง(โอ๊คดำ) 7x6
press to zoom
ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg
press to zoom
สักแกะลายแต้มทอง
สักแกะลายแต้มทอง
press to zoom

โต๊ะหมู่ไม้สัก

โต๊ะหมู่ไม้สักเรียบ
ชุดเล็ก มีฐาน
หมู่ 4 หน้า 4"
หมู่ 4 หน้า 5"
หมู่ 4 หน้า 6"
หมู่ 7 หน้า 3"
หมู่ 7 หน้า 4"
หมู่ 9 หน้า 3"
หมู่ 9 หน้า 4"
---------------------------------
โต๊ะหมู่ไม้สักเรียบ
มีฐาน
หมู่ 5 หน้า 5"
หมู่ 7 หน้า 5"
หมู่ 7 หน้า 6"
หมู่ 7 หน้า 7"
หมู่ 7 หน้า 8"
หมู่ 7 หน้า 9"
หมู่ 9 หน้า 6"
หมู่ 9 หน้า 7"
หมู่ 9 หน้า 8"
หมู่ 9 หน้า 9"
หมู่ 9 หน้า 10"
หมู่ 9 หน้า 12"
หมู่ 15 หน้า 10" 
สักเรียบ 9x9 -3
สักเรียบ 9x9 -3
press to zoom
สักเรียบ 9x9 -2
สักเรียบ 9x9 -2
press to zoom
สักเรียบ 5x5
สักเรียบ 5x5
press to zoom
สักเรียบ 9x9
สักเรียบ 9x9
press to zoom
สักเรียบ 9x7
สักเรียบ 9x7
press to zoom
สักเรียบ 5x5 -2
สักเรียบ 5x5 -2
press to zoom

โต๊ะหมู่ปิดทองล่องชาด

ล่องชาด (ล่องสี)
หมู่ 7 หน้า 5" 
หมู่ 7 หน้า 8" 
หมู่ 9 หน้า 8" (ต.)
---------------------------------ล่องชาด ขาหวาย
หมู่ 7 หน้า 8" (ติ๋ว.)
หมู่ 9 หน้า 8" (ติ๋ว.)
หมู่ 9 หน้า 10" (ติ๋ว.)
โต๊ะหมู่ 7 หน้า 5" ล่องชาด (ติ๋ว)
โต๊ะหมู่ 7 หน้า 5" ล่องชาด (ติ๋ว)
press to zoom
โต๊ะหมู่ 7 หน้า 5" ล่องชาด (ติ๋ว)
โต๊ะหมู่ 7 หน้า 5" ล่องชาด (ติ๋ว)
press to zoom
โต๊ะหมู่ขาหวาย หมู่ 7 หน้า 8"(ติ๋ว)
โต๊ะหมู่ขาหวาย หมู่ 7 หน้า 8"(ติ๋ว)
press to zoom
โต๊ะหมู่ขาหวาย หมู่ 9 หน้า 8"(ติ๋ว)
โต๊ะหมู่ขาหวาย หมู่ 9 หน้า 8"(ติ๋ว)
press to zoom
โต๊ะหมู่ 7 x 6" คอพิกุล
โต๊ะหมู่ 7 x 6" คอพิกุล
press to zoom
ไม้ประดับกระจก 9x10
ไม้ประดับกระจก 9x10
press to zoom
โต๊ะหมู่ ปิดทอง 7x8
โต๊ะหมู่ ปิดทอง 7x8
press to zoom
ไม้สัก ลายเส้น ปิดทอง 9x7
ไม้สัก ลายเส้น ปิดทอง 9x7
press to zoom
ล่องสีขาสิงห์ 9x10
ล่องสีขาสิงห์ 9x10
press to zoom

โต๊ะซัด

โต๊ะซัด 4ตัว หน้า 8 นิ้ว EOW
โต๊ะซัด 4ตัว หน้า 10นิ้ว 2OW

ชุดโต๊ะงานแต่ง

ชุดโต๊ะแต่งงาน 7 ตัว

โต๊ะพาข้าว

โต๊ะพาข้าวเล็ก
โต๊ะพาข้าวใหญ่
โต๊ะซัด ปิดทองล่องชาด
โต๊ะซัด ปิดทองล่องชาด

โต๊ะซัด หน้า 8 นิ้ว EOW โต๊ะซัด หน้า 10 นิ้ว 2OW

press to zoom
ขออภัย
ขออภัย
press to zoom
ขออภัย
ขออภัย
press to zoom
โต๊ะหมู่ 9 x 8" มุกจีน HEOW
โต๊ะหมู่ 9 x 8" มุกจีน HEOW
press to zoom
โต๊ะหมู่ 9 x 10" มุกจีน ABOW
โต๊ะหมู่ 9 x 10" มุกจีน ABOW
press to zoom
โต๊ะหมู่ มุกลายไทย 9x10
โต๊ะหมู่ มุกลายไทย 9x10
press to zoom
โต๊ะหมู่มุกเป๋าฮื๊อหมู่ 9 หน้า 10"
โต๊ะหมู่มุกเป๋าฮื๊อหมู่ 9 หน้า 10"

ไม้ประดู่ ลายมุกจีนเป็าฮือ

press to zoom
โต๊ะหมู่มุกเป๋าฮื๊อหมู่ 9 หน้า 10"
โต๊ะหมู่มุกเป๋าฮื๊อหมู่ 9 หน้า 10"

ไม้ประดู่ ลายมุกจีนเป็าฮือ

press to zoom
โต๊ะมุกหน้าหินอ่อนหมู่ 9 หน้า 12"
โต๊ะมุกหน้าหินอ่อนหมู่ 9 หน้า 12"

ไม้ประดู่ ลายมุกจีนเป็าฮือ หน้าเป็นอินอ่อน

press to zoom
โต๊ะมุกหน้าหินอ่อนหมู่ 9 หน้า 12"
โต๊ะมุกหน้าหินอ่อนหมู่ 9 หน้า 12"

ไม้ประดู่ ลายมุกจีนเป็าฮือ หน้าเป็นอินอ่อน

press to zoom
โต๊ะกราบ 8 นิ้ว ไม้สักปิดทอง AOW-HX
โต๊ะกราบ 8 นิ้ว ไม้สักปิดทอง AOW-HX
press to zoom
โต๊ะกราบ 8 นิ้ว ปิดทอง POOK-PIW
โต๊ะกราบ 8 นิ้ว ปิดทอง POOK-PIW
press to zoom

โต๊ะลูกยอด / ตั่ง

-----
ขออภัย
ขออภัย
press to zoom
bottom of page