โต๊ะหมู่

โต๊ะหมู่ไม้ธรรมดา โต๊ะหมู่ไม้เนื้อแข็ง โต๊ะหมู่ไม้สัก โต๊ะลูกยอด โต๊ะพาข้าว โต๊ะกราบ โต๊ะกราบมีที่คุกเข่า

โต๊ะหมู่ไม้ธรรมดา

โต๊ะหมู่น้ำมัน
สีโอ๊คดำ/สีแดงเม็ดมะขาม/สีสัก
หมู่ 4 หน้า 5"
หมู่ 4 หน้า 6"
หมู่ 7 หน้า 5"
หมู่ 7 หน้า 6"
หมู่ 7 หน้า 8"
หมู่ 9 หน้า 6"
หมู่ 9 หน้า 8"

โต๊ะหมู่ไม้สัก

โต๊ะหมู่ไม้สักเรียบ
ชุดเล็ก ไม่มีฐาน
หมู่ 5 หน้า 3"
หมู่ 5 หน้า 4"
หมู่ 7 หน้า 3"
หมู่ 7 หน้า 4"
หมู่ 9 หน้า 3"
หมู่ 9 หน้า 4"
 
---------------------------------
โต๊ะหมู่ไม้สักแกะลาย
หมู่ 5 หน้า 5"
หมู่ 7 หน้า 5"
หมู่ 7 หน้า 6"
หมู่ 7 หน้า 7"
หมู่ 7 หน้า 8"
หมู่ 7 หน้า 9"
หมู่ 9 หน้า 6"
หมู่ 9 หน้า 7"
หมู่ 9 หน้า 8"
หมู่ 9 หน้า 9"
หมู่ 9 หน้า 10"
---------------------------------
โต๊ะหมู่ไม้สัก
แกะลายแต้มทอง
หมู่ 5 หน้า 5"
หมู่ 7 หน้า 5"
หมู่ 7 หน้า 6"
หมู่ 7 หน้า 7"
หมู่ 7 หน้า 8"
หมู่ 7 หน้า 9"
หมู่ 9 หน้า 6"
หมู่ 9 หน้า 7"
หมู่ 9 หน้า 8"
หมู่ 9 หน้า 9"
หมู่ 9 หน้า 10"

โต๊ะหมู่ไม้เนื้อแข็ง

ฉาบเงา คอพิกุล

หมู่ 7 หน้า 6"
หมู่ 7 หน้า 8"
หมู่ 9 หน้า 6"
หมู่ 9 หน้า 8"
หมู่ 9 หน้า 9"
หมู่ 9 หน้า 10"

โต๊ะหมู่ปิดทองประดับกระจกขาสิงห์

หมู่ 7 หน้า 6 (ส)
หมู่ 7 หน้า 8 (ส./ต.)
หมู่ 9 หน้า 6 (ส)
หมู่ 9 หน้า 8 (ส./ต.)
หมู่ 9 หน้า 10 (ส./ต.)
หมู่ 11 หน้า 10 (พิ)
หมู่ 13 หน้า 10 (พิ)
หมู่ 15 หน้า 10 (พิ)

โต๊ะหมู่มุก

มุกจีน+โต๊ะกราบ
หมู่ 7 หน้า 8" (ป.)
หมู่ 9 หน้า 8" (ป.)
หมู่ 9 หน้า 10" (ป.)
---------------------------------มุกไทย+โต๊ะกราบ
หมู่ 9 หน้า 10" (จ.)
หมู่ 15 หน้า 10" (จ.) ไม้ธรรมดา
หมู่ 15 หน้า 10" (จ.) ผสมไม้สัก
---------------------------------
มุกจีนไม้ประดู่+โต๊ะกราบ
หมู่ 15 หน้า 10" (ก.) พื้นไม้
หมู่ 15 หน้า 10" (ก.) หน้าหินอ่อน
หมู่ 15 หน้า 12" (ก.) พื้นไม้
หมู่ 15 หน้า 12" (ก.) หน้าหินอ่อน

โต๊ะกราบ

โต๊ะกราบ 
โต๊ะกราบไม้ 8 นิ้ว
โต๊ะกราบไม้ 10 นิ้ว
โต๊ะกราบลายเส้น
---------------------------------
โต๊ะกราบมีที่คุกเข่า
น้ำมัน 7x6
น้ำมัน 7x6
น้ำมัน 7x6 -2
น้ำมัน 7x6 -2
All pic 1_๑๙๐๒๒๒_0106
All pic 1_๑๙๐๒๒๒_0106
7x8
7x8

โต๊ะหมู่ไม้ธรรมดา

โต๊ะหมู่น้ำมันกระจังทอง
สีโอ๊คดำ/สีแดงเม็ดมะขาม/สีสัก
หมู่ 7 หน้า 5"
หมู่ 7 หน้า 6"
หมู่ 7 หน้า 8"
หมู่ 9 หน้า 6"
หมู่ 9 หน้า 8" 
คอพิกุล 7x6
คอพิกุล 7x6
กระจังทอง(เหลืองสัก) 7x6
กระจังทอง(เหลืองสัก) 7x6
กระจังทอง(โอ๊คดำ) 7x6
กระจังทอง(โอ๊คดำ) 7x6
ขออภัย.jpg
ขออภัย.jpg
สักแกะลายแต้มทอง
สักแกะลายแต้มทอง

โต๊ะหมู่ไม้สัก

โต๊ะหมู่ไม้สักเรียบ
ชุดเล็ก มีฐาน
หมู่ 4 หน้า 4"
หมู่ 4 หน้า 5"
หมู่ 4 หน้า 6"
หมู่ 7 หน้า 3"
หมู่ 7 หน้า 4"
หมู่ 9 หน้า 3"
หมู่ 9 หน้า 4"
---------------------------------
โต๊ะหมู่ไม้สักเรียบ
มีฐาน
หมู่ 5 หน้า 5"
หมู่ 7 หน้า 5"
หมู่ 7 หน้า 6"
หมู่ 7 หน้า 7"
หมู่ 7 หน้า 8"
หมู่ 7 หน้า 9"
หมู่ 9 หน้า 6"
หมู่ 9 หน้า 7"
หมู่ 9 หน้า 8"
หมู่ 9 หน้า 9"
หมู่ 9 หน้า 10"
หมู่ 9 หน้า 12"
หมู่ 15 หน้า 10" 
สักเรียบ 9x9 -3
สักเรียบ 9x9 -3
สักเรียบ 9x9 -2
สักเรียบ 9x9 -2
สักเรียบ 5x5
สักเรียบ 5x5
สักเรียบ 9x9
สักเรียบ 9x9
สักเรียบ 9x7
สักเรียบ 9x7
สักเรียบ 5x5 -2
สักเรียบ 5x5 -2

โต๊ะหมู่ปิดทองล่องชาด

ล่องชาด (ล่องสี)
หมู่ 7 หน้า 5" 
หมู่ 7 หน้า 8" 
หมู่ 9 หน้า 8" (ต.)
---------------------------------ล่องชาด ขาหวาย
หมู่ 7 หน้า 8" (ติ๋ว.)
หมู่ 9 หน้า 8" (ติ๋ว.)
หมู่ 9 หน้า 10" (ติ๋ว.)
โต๊ะหมู่ 7 หน้า 5" ล่องชาด (ติ๋ว)
โต๊ะหมู่ 7 หน้า 5" ล่องชาด (ติ๋ว)
โต๊ะหมู่ 7 หน้า 5" ล่องชาด (ติ๋ว)
โต๊ะหมู่ 7 หน้า 5" ล่องชาด (ติ๋ว)
โต๊ะหมู่ขาหวาย หมู่ 7 หน้า 8"(ติ๋ว)
โต๊ะหมู่ขาหวาย หมู่ 7 หน้า 8"(ติ๋ว)
โต๊ะหมู่ขาหวาย หมู่ 9 หน้า 8"(ติ๋ว)
โต๊ะหมู่ขาหวาย หมู่ 9 หน้า 8"(ติ๋ว)
โต๊ะหมู่ 7 x 6" คอพิกุล
โต๊ะหมู่ 7 x 6" คอพิกุล
ไม้ประดับกระจก 9x10
ไม้ประดับกระจก 9x10
โต๊ะหมู่ ปิดทอง 7x8
โต๊ะหมู่ ปิดทอง 7x8
ไม้สัก ลายเส้น ปิดทอง 9x7
ไม้สัก ลายเส้น ปิดทอง 9x7
ล่องสีขาสิงห์ 9x10
ล่องสีขาสิงห์ 9x10

โต๊ะซัด

โต๊ะซัด 4ตัว หน้า 8 นิ้ว EOW
โต๊ะซัด 4ตัว หน้า 10นิ้ว 2OW

ชุดโต๊ะงานแต่ง

ชุดโต๊ะแต่งงาน 7 ตัว

โต๊ะพาข้าว

โต๊ะพาข้าวเล็ก
โต๊ะพาข้าวใหญ่
โต๊ะซัด ปิดทองล่องชาด
โต๊ะซัด ปิดทองล่องชาด

โต๊ะซัด หน้า 8 นิ้ว EOW โต๊ะซัด หน้า 10 นิ้ว 2OW

ขออภัย
ขออภัย
ขออภัย
ขออภัย
โต๊ะหมู่ 9 x 8" มุกจีน HEOW
โต๊ะหมู่ 9 x 8" มุกจีน HEOW
โต๊ะหมู่ 9 x 10" มุกจีน ABOW
โต๊ะหมู่ 9 x 10" มุกจีน ABOW
โต๊ะหมู่ มุกลายไทย 9x10
โต๊ะหมู่ มุกลายไทย 9x10
โต๊ะหมู่มุกเป๋าฮื๊อหมู่ 9 หน้า 10"
โต๊ะหมู่มุกเป๋าฮื๊อหมู่ 9 หน้า 10"

ไม้ประดู่ ลายมุกจีนเป็าฮือ

โต๊ะหมู่มุกเป๋าฮื๊อหมู่ 9 หน้า 10"
โต๊ะหมู่มุกเป๋าฮื๊อหมู่ 9 หน้า 10"

ไม้ประดู่ ลายมุกจีนเป็าฮือ

โต๊ะมุกหน้าหินอ่อนหมู่ 9 หน้า 12"
โต๊ะมุกหน้าหินอ่อนหมู่ 9 หน้า 12"

ไม้ประดู่ ลายมุกจีนเป็าฮือ หน้าเป็นอินอ่อน

โต๊ะมุกหน้าหินอ่อนหมู่ 9 หน้า 12"
โต๊ะมุกหน้าหินอ่อนหมู่ 9 หน้า 12"

ไม้ประดู่ ลายมุกจีนเป็าฮือ หน้าเป็นอินอ่อน

โต๊ะกราบ 8 นิ้ว ไม้สักปิดทอง AOW-HX
โต๊ะกราบ 8 นิ้ว ไม้สักปิดทอง AOW-HX
โต๊ะกราบ 8 นิ้ว ปิดทอง POOK-PIW
โต๊ะกราบ 8 นิ้ว ปิดทอง POOK-PIW

โต๊ะลูกยอด / ตั่ง

-----
ขออภัย
ขออภัย