top of page

                         รับปักงานสั่งทำ

ตาลปัตร     มีให้เลือกเนื้อผ้า คือ ผ้าต่วน, ผ้าตาดเรียบ, ผ้าไหมเทียม(ลินินแก้ว), ผ้าไหมไทย

ย่าม           มีให้เลือกเนื้อผ้า ผ้าต่วน, ผ้าไหมเทียม(ลินินแก้ว), ผ้าไหมไทย, ผ้าโทเร ทั้งแบบมีซิปและไม่มีซิปที่ปากถุง

สัปทน        มีให้เลือกเนื้อผ้า คือ ผ้าตาดดอก, ผ้าตาดเรียบ, ผ้ากำมะหยี่

หมอนกฐิน  ทรงสามเหลี่ยม มีผ้าตาด ผ้าไหมเทียม ผ้าไหมแท้ และหมอนกฐิน ทรงสี่เหลี่ยม ผ้าตาด

 

                 (หมายเหตุ งานสั่งปักเป็นงานเฉพาะควรสั่งล่วงหน้างานอย่างน้อย 3-4 อาทิตย์)

ตัวอย่างสินค้าที่ลูกค้าสั่งปักและสั่งทำ

bottom of page