พระพุทธรูปเนื้อทองเหลือง

ขัดเงา/พ่นทอง/มันปู/ปิดทองแท้/ประดับเพชรพลอย

พระประจำวันเกิด วันจันทร์:พระปางค์ห้ามญาติ วันอังคาร:พระปางค์ไสยาสน์/พระนอน วันพุธ:พระปางค์อุ้มบาตร วันพุธกลางคืน:พระปางค์ป่าเรไลย์ วันพฤหัสบดี:พระปางค์สมาธิ วันศุกร์:พระปางรำพึง วันเสาร์:พระปางค์นาคปรก วันอาทิตย์:พระปางค์ถวายเนตร/เบิกเนตร 

 

พระปางค์ที่นิยมถวาย พระพุทธชินราช พระปางค์มารวิชัย(ปราบมาร/สดุ้งมาร) พระแก้วมรกต พระสิวลี พระโมคคัลลา+พระสารีบุตร พระพุทธเจ้าน้อย พระเศรษฐีนวโกฏิ พระศรีอริยเมตไตร พระสมเด็จจักพรรดิ

พระพุทธชินราช

พระสดุ้งมาร/ปราบมาร

/มารวิชัย

พระปางค์ประธานพร

พระวันจันทร์/เบิกเนตร

พระวันอังคาร/ไสยาสน์

พระวันพุธ/อุ้มบาตร

พระวันพุธกลางคืน/

            ป่าเรไร

พระวันพฤหัสบดี/

           สมาธิ

พระวันศุกร์/รำพึง

พระวันเสาร์/นาคปรก

พระวันอาทิตย์/เบิกเนตร

พระอินเดีย

พระศรีอริยะ

© 2013 by KLANGNANATHAM. All rights reserved.

หมายเหตุ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขและราคาสินค้าและบริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่ลูกค้าล่วงหน้า

พระพุทธเจ้าน้อย 1.jpg